Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ÇMB414 Arıtma Tesisi İşl. ve Bakımı (TS 7/8) 927006 4 8 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Arıtma tesisinin işletilmesi ve bakımındaki problemleri belirlemek ve çözüm önerileri getirmek
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. Hülya Böke ÖZKOÇ
Öğrenme Çıktıları
  1. Temel arıtım bilgilerini kullanması ve uygulaması
  2. Arıtma tesisi problemlerinde çözüm önerileri oluşturması
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
-Sanks, R.L., 1978. Water Treatment Plant Desing for The Practicing Engineer, Ann Arbor Science.-Topacık, D., 1987. Atıksu Arıtma Tesisi İşletilmesi, İstanbul Teknik Üniversitesi-Tchobanoglous, G., and Burton, F., 1991. Wastewater Engineering Treatment, Disposal and Reuse, Metcalf and Eddy, Inc.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Arıtma tesisinin işletilmesi, proseslerde çıkabilecek sorunlar ve çözüm önerileri. Fiziksel arıtım Yöntemleri ( ızgara, çökeltme havuzu ) işletilmesi ve bakımı, Kimyasal arıtım yöntemleri (koagülasyon, flotasyon gibi) işletilmesi ve bakımı, Biyolojik Arıtım Yöntemleri (Aktif Çamur, Damlatmalı Filtreler) işletilmesi ve bakımı
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Arıtma tesisinin işletilmesi
2.Arıtma tesisi bakımı
3.Fiziksel arıtım Yöntemleri ( ızgara, kum filtreleri çökeltme havuzu ) işletilmesi ve bakımı,
4.Fiziksel arıtım Yöntemleri ( çökeltme havuzu ) işletilmesi ve bakımı,
5. Kimyasal arıtım yöntemleri (koagülasyon, flotasyon ) işletilmesi ve bakımı
6.Sınav
7.Aktif Çamur işletilmesi ve bakımı.
8.Damlatmalı Filtreler işletilmesi ve bakımı
9.Çamur bertarafının işletilmesi ve bakımı
10.Arıtma Tesisi Gezisi
11.Pompalar ve işletimesi
12. Proje sunumları
13. Proje sunumları
14. Proje sunumları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav130
Derse Katılım125
Tartışma55
Rapor Hazırlama135
Rapor Sunma110
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma110
Performans55
Toplam195
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı150
Rapor Hazırlama130
Final Sınavı için Bireysel Çalışma120
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Tartışma14228
Rapor Hazırlama155
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Toplam75