Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ÇMB420 İç Ortam Hava Kirliliği (TS 7/8) 927006 4 8 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
İnsanların yaşadığı kapalı ortamlarda hava kirliliğinin nedenleri, etkileri ve önlenmesi için alınacak tedbirler hususunda öğrencileri bilgilendirmektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Bahtiyar ÖZTÜRK
Öğrenme Çıktıları
  1. Bu dersi alanlar bina içi hava kirliliği, kaynakları ve etkileri konusunda bilgilenmiş olacaklardır.
  2. İç ortam hava kalitesinin bozulmaması ve iyileştirilmesi için gerekli çözümü sunabileceklerdir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1) Pluschke, P., Indoor Air Pollution. Springer, Amsterdam 1980.2) Dengler, J.D., Samet, J.M. and McCarthy, J.F., Indoor Air Quality Handbook. Mc Graw-Hill, New York 2001.3) McPowel, R., Fundamentals of HVAC Systems. Elsevier, San Diego 2006.4) www.engineeringtoolbox.com/hvac-systems5) Heinsohn, R.J. and Cimbala, J.M., Indoor Air Quality Engineering, Marcel Dekker, Inc., New York 20036) Godish, T., Indoor Environmental Quality, Lewis Publishers, CRC Press, London 20017) Burroughs, H.E. and Hansen, S.J., Manging Indoor Air Quality Marcel Dekker, Inc., New York 20048) Engineering Guide-Natural Ventilation, Price Industrial Limited 20119) Wang, S.K., Handbook Air Conditioning and Refrigeration, McGraw-Hill, New York 2001
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders bina içi hava kirliliğinin nedenleri, bina içi hava kirleticileri ve kaynakları, bina içi hava kirliliğinin sağlık etkileri, bina içi hava kirliliğine karşı alınabilecek önlemler, havalandırma sistemleri ve havalandırma sistemi tasarımı konularının kapsamaktadır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Bina içi hava kirliliğine giriş
2.Bina içi hava kirleticileri ve kaynakları
3.Bina içinde uçucu organik maddeler
4.Bina içinde tozlar
5.Okullarda bina içi hava kirliliği
6.Bina içi hava kirliliğinin sağlık etkileri
7.Bina içi hava kalitesi üzerine dış havanın etkileri
8.Havalandırma sistemi ve tasarım kuralları
9.İhtiyaca bağlı ve seyreltma havalandırması
10.Kirletici kaynağa bağlı olarak havalandırıcı seçimi
11.Ara sınav
12.Örnek havalandırma sistemi tasarımı
13.Havalandırma sistemlerinde basınç kayıpları hesabı
14.Vantilatör gücü hesaplaması
15.Vantilatör gücü hesaplanması
16.Sunumlar
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Seminer150
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı122
Derse Katılım14570
Toplam75