Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ÇMB426 Sızıntı Suyu Kontrolü (TS 7/8) 927006 4 8 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilere düzenli depolama sızıntı sularının toplanması, control sistemleri ve arıtımı üzerine bilgi vermektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Ayşe KULEYİN
Öğrenme Çıktıları
  1. sızıntı sularının kompozisyonunu bilir
  2. sızıntı sularının arıtımını bilir
  3. sızıntı suları için uygun arıtım yöntemi seçer
  4. yönetmelikleri takip eder
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Sharma, H.D., and Lewis, S.P., 1994. Waste Containment Systems, Waste Stabilization and Landfills, John Wiley ve Sons, Inc.
Crawford, J.F., Smith, P.G., 1985 Landfill Technology
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Sızıntı sularının bileşimi ve miktarı, Sızıntı sularını control eden faktörler, Sızıntı sularını toplama ve giderim sistemleri, sızıntı sularının biyolojik, kimyasal ve fiziksel ve ileri arıtım yöntemleri ile arıtımı
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Giriş, katı atıkların bertarafı
2.Düzenli depolama planlanması ve dizaynı, sızıntı suyu kontrol sistemleri
3.Sızıntı suyu formasyonu ve kompozisyonu
4.Yaşlı ve genç çöp sızıntı suyu bileşimi
5.Atık kompozisyonu ve çöp döküm metodunun çöp sızıntı suyu karşılaştırılması
6.Mevsimsel şartlara göre çöp sızıntı suyunun karşılaştırılması
7.Sızıntı suyu arıtım metodları
8.Fiziksel metodlar
9.Kimyasal metodlar
10.Biyolojik metodlar
11.Vize
12.İleri arıtım metodları
13.Türkiye'deki arıtım metotlarının karşılaştırılması
14.Samsun düzenli depolama tesisi sızıntı suyu arıtma ünitesine ziyaret
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav170
Rapor Sunma130
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım111
Rapor Hazırlama12020
Rapor Sunma12020
Makale Kritik Etme5525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Toplam75