Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
GMB245 Gıda Mühendisliğinde Etik (TS 1) 927006 2 3 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Mühendislik etiği ile ilgili farkındalık yaratmak. Öğrencilere meslek etiği ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa EVREN
Öğrenme Çıktıları
  1. Etik ve ahlak kavramları ile etik sistemlerini ve ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri tanımlayabilir.
  2. Meslek etiğini ve mesleki yozlaşmayı tanımlayabilir.
  3. Meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını ve sosyal sorumluluk kavramını tanımlayabilir.
  4. Mesleki etik ilkelerine uyar.
  5. Gıda mühendisliği alanında etik hakkında bilgi sahibi olmak.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Evren, M. 2017. Gıda Etiği, Ders Notuİnci, O., 2008. Bilimsel Araştırma Yayın ve Tıp Etiği.Türk üroloji Derneği, İstanbul, 140 s.Ertekün, C., Berker,N., Tolun, A., Dinçer, Ü., 2002. Bilimsel Araştırmada Etik ve Sorunları. Türkiye Bilimler Akademisi Yayını No. 1, İstanbul.Tolun, A., Yılmaz, Y., 2008. Bilim Etiği Elkitabı. Türkiye Bilimler Akademisi Yayını No. 17, İstanbul
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Gıda-insan ilişkisinde tarihsel süreç, gıda mühendisliği eğitiminde tarihsel süreç, meslek yasaları/yasa tasarıları, mesleki teşekküller (oda, dernek, vakıf vs.) ve bunlarla ilişkiler, mesleki sorumluluklar, meslektaşlar arası ilişkiler, mesleki suistimaller, diğer mesleklerle ilişkiler, gıda mühendisi-işveren ilişkileri, gıda mühendisi-çalışan ilişkileri, bilirkişilik ve bilirkişilik sorumlulukları, gıda mühendisinin toplumsal sorumluluğu, genel gıda mevzuatı.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Etik ve ahlak kavramlarının incelenmesi Okuma ve bilgi aktarımı
2.Gıda etiğinde temel ilkeler, etik kurallar Okuma ve bilgi aktarımı
3.Bilim ve etik ilişkisi Okuma ve bilgi aktarımı
4.Etik sistemlerinin incelenmesi Okuma ve bilgi aktarımı
5.Etik Toplum İlişkisi Okuma ve bilgi aktarımı
6.Mesleki etik kavramı Okuma ve bilgi aktarımı
7.İş hayatında etik ilkeler Okuma ve bilgi aktarımı
8.Etik kuralları ve etik sistemler Okuma ve bilgi aktarımı
9.Ara sınav
10.Gıda mühendisliğinde etik dışı davranışlar Okuma ve bilgi aktarımı
11.Etik-hukuk ilişkisi Okuma ve bilgi aktarımı
12.Etik dışı davranışların nedenleri Okuma ve bilgi aktarımı
13.Etik dışı davranışları önleme yolları Okuma ve bilgi aktarımı
14.Gıda etiğiyle ilgili araştırmalar Okuma ve bilgi aktarımı
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14228
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma10110
Ev Ödevi155
Toplam77