Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
GMB343 Duyusal Analiz (TS 3) 927006 3 5 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere gıda üretiminin değişik aşamalarında kullanılan duyusal test yöntemleri hakkında bilgi vermek ve bir işletmede duyusal değerlendirme ile ilgili bir programını başlatma ve yürütme yeteneğini kazandırmaktır
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Hasan Temiz
Öğrenme Çıktıları
  1. Gıdaların duyusal özelliklerinin gıda kalitesi açısından önemini kavrama
  2. Gıda ile ilgili araştırmalarda duyusal testleri uygulama yeteneğini kazanma ve rapor hazırlama
  3. Laboratuvarda duyusal analiz yapma yeteneğini kazanma
  4. Gıdaları satın almada tüketicilerin duyusal tercihlerinin önemini kavrama
  5. Gıda işletmelerinde duyusal değerlendirme ile ilgili bir programı başlatma ve yürütme yeteneğini kazanım
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Onoğur Altuğ, T., Elmacı, Y. Gıdalarda Duyusal Değerlendirme. 2. Baskı. Sidas Medya, İzmir, (2011).
2.Piggott,J.R. Sensory Analysis of Foods. Elsevier Applied Sci. London.1996.
3. Munoz, A.M., Civille, G.V., Carr, B.T.,Sensory Evaluation Techniques. New York, (1992).
4.Lawless, H.T, Heymann, H.,. Sensory Evaluation Techniques. Chapmann ve Hall, New York, (1998).
5. Meilgaard, M, Civille, G.V., Carr, B.T., Sensory Evaluation Techniques. CRC Press, New York (1999).
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bu derste gıdaların duyusal özellikleri, duyusal değerlendirmenin tanımı ve tarihçesi, gıda endüstrisinde duyusal değerlendirmenin kullanım alanları, duyusal değerlendirme için başlıca gereksinimler-duyusal analiz laboratuvarı, panelistlerin seçimi, testlerin organizasyonu, duyusal test teknikleri-farklılık testleri, çoklu kıyaslama testleri, tercih testleri, kalite derecelendirme skalaları, tanımlayıcı metodlar-lezzet profil analizi, doku profil analizi, tüketici çalışmalarında duyusal değerlendirme, gıda üretim sistemi içerisinde duyusal değerlendirme amacı ile program tasarımı ve başlatılması gibi konular ele alınmaktadır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Gıda kalitesi ve duyusal kalite karakteristikleri
2.Duyusal değerlendirmenin tanımı, tarihçesi, önemi ve gıda sanayiinde kullanım amaçları
3.Duyusal değerlendirmede insan duyularının enstrüman olarak kullanılması, duyusal algılama zinciri, duyusal değerlendirmede kullanılan tekniklerin sınıflandırılması
4.Duyusal değerlendirme laboratuvarı, ürün ve panel kontrolları
5.Duyusal değerlendirmede panelist seçimi ve panel büyüklüğünü etkileyen faktörler
6.Duyusal değerlendirmede panelistlerin kararlarını etkileyen faktörler
7.Farklılık Testlerinin Sınıflandırılması-“A”-“A değil” testi, Kontroldan farklılık testi
8.Sınav
9.Eşlenmiş kıyaslama testi, İkili-üçlü test, Üçgen testi
10.Sıralama testi, Puanlama testi.
11.Duyusal değerlendirmede kullanılan skalalar
12.Tanımlayıcı Duyusal Analiz Teknikleri- Lezzet Profil Analizi, Doku Profili Analizi
13.Duyusal testlerin tüketici tercih çalışmalarında kullanılması
14.Gıda işletmelerinde duyusal değerlendirme ileilgili bir programın başlatılması ve yürütülmesi
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav0100
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma10220
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma15460
Toplam98