Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
GMB347 Gıda Ambalajlama (TS 4) 927006 3 5 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin temel amacı, öğrencilere gıda teknolojisindeki önemli unsurlardan biri olan ambalajlama teknolojisinin önemi hakkında farkındalık yaratmaktır. Bu amaçla bu ders kapsamında ambalaj ve ambalaj malzemelerinin koruma fonksiyonları ile gıda bozulmaları arasındaki ilişkiler, gıdaların ambalajlanmasında kullanılan ambalaj malzemeleri, ambalaj malzemelerinin çok katlı kombinasyonları, ambalajlama sistem, yöntem ve makinaları tanıtılmakta, yeni ambalajlama teknolojileri, gıda-ambalaj etkileşimleri hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olmaları sağlamaktır. Değişik gıda-ambalaj uygulama örnekleri verilerek bu bilgilerin pekiştirilmektedir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Hasan Temiz
Öğrenme Çıktıları
  1. Gıdaların Ambalaj ve ambalaj malzemelerinin koruma fonksiyonları ile gıda bozulmaları arasındaki ilişkileri kurabilme.
  2. Herhangi bir gıdanın ambalajlanması konusunda, kullanılacak olan ambalaj malzemelerini gıdanın özelliklerine uygun olarak belirleyebilme
  3. Gıdanın ambalajlanmasında kullanılacak olan ambalajlama makinalarını gıdanın özelliklerine göre belirleyebilme
  4. Gıdaların kalitelerinin sağlanması ve raf ömrünün uzatılmasında en uygun ambalajlama teknolojisini belirleyebilme
  5. Gıdaların özelliklerine göre ambalaj malzemeleriyle olan etkileşimlerini analiz edebilme.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Robertson, G.R., 1993. Food Packaging
2. Üçüncü, M., 1989. Gıda Maddelerinin Ambalajlanması. Ege Üniv. Müh
Fak. BORNOVA/İZMİR
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında; neme, oksijene ve ışığa duyarlı gıdalar ile ambalaj arasındaki ilişkiler anlatılmakta; cam, kağıt, alüminyum, teneke ve plastik malzemeler ve çok katlı ambalaj malzemeleri tanıtılmakta; şişe, teneke kutu ve cam kavanozlara ambalajlama yöntemleri açıklanmakta ve çalışma prensiplerine göre ambalajlama makinaları anlatılmakta; aseptik ambalajlama ve modifiye atmosferde ambalajlama teknikleri tanıtılmakta, bu bağlamda gıdaların ambalajlanmasında kullanılabilecek ambalaj seçenekleri örneklemeler yapılarak analiz edilmekte; ambalajlama teknolojisindeki gelişmeler anlatılmakta ve gıda-ambalaj etkileşimleri hakkında bilgi verilmektedir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dersin tanıtımı, Ambalajın tanıtımı, Ambalajınişlevleri, Gıda bozulmaları
2.Kağıt, karton ve oluklu mukavva ambalajlar,Cam ambalajlar
3.Metal esaslı ambalaj malzemeleri-Alüminyumambalajlar.
4.Metal esaslı ambalaj malzemeleri- Tenekeambalajlar.
5.Plastikler ve Plastik Esaslı ambalaj malzemeleri,Çok katlı ambalaj malzemeleri
6.Sıvı ve koyu kıvamlı ürünlerin şişeleredoldurulmalarında kullanılan sistemler
7.Teneke kutu ve cam kavanozlara ambalajlamasistemleri, Film esaslı malzemelerleambalajlama teknolojisi
8.Ara sınav
9.Gıda sanayinde aseptik ambalajlama teknolojisi
10.Gıda sanayinde modifiye atmosferdeambalajlama teknolojisi
11.Gıdaların ambalajlanmasına ilişkin örneklemeler
12.Ambalajlama teknolojisinde gelişmeler-Aktifambalajlama teknolojisi
13.Ambalajlama teknolojisinde gelişmeler-Akıllıambalajlama teknolojisi
14.Biyobozunur ambalajlar, gıda-ambalajetkileşimleri
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11515
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Toplam78