Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
GMB344 Gıda İşletme Yönetimi (TS 5) 927006 3 6 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; özellikle mezun olmak üzere olan öğrencilere; • İşletme ve işletme yönetimi konusunda akademik ve uygulamaya yönelik detaylı bilgilerin aktarılması, • İşletme ve yönetim bilimleri konularındaki güncel konuların değerlendirilerek öğrencilerin iş dünyasına hazırlanmalarının sağlanması, • Yönetim konusunda, teorik, bilimsel ve pratik bilgilerin aktarılarak yönetim alanında belirli bir alt yapı oluşturulması, • Yönetim bilimleri ve ilgili konuları hakkında güncel ve çağdaş bilgilerin aktarılarak temel becerilerin uygulama ile pekiştirilmesi, • Yönetim becerilerinin ve yönetim ile ilgili detayların aktarılarak öğrencilerin iş dünyasında birer yönetici olarak etkinliklerinin arttırılması ve bu yönde temel oluşturulması, • İş dünyası ile yönetim konularında güncel gelişmelerin ele alınarak farkındalık, bilgi ve becerilerin geliştirilmesi, olarak özetlenebilir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Hasan Temiz
Öğrenme Çıktıları
  1. Bilimsel, akademik ve uygulamaya yönelik olarak işletme ve işletme yönetimi konularının öğrenilmesi
  2. İşletme ve işletme yönetimi ile ilgili olarak farklı bakış açıları ve yaklaşım tarzlarının geliştirilmesi
  3. İşletme yönetimi konusunda bilimseli, teorik ve pratik bilgilerin aktarılması ile beceri gelişimine temel oluşturulması
  4. Güncel yönetim konu başlıklarının farkındalığının arttırılması ve bilgisinin geliştirilmesi
  5. Yönetim ve yöneticilik konusundaki uygulama ve pratik bilgilerin gelişimi
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
İşletme Yönetimi, Yrd. Do. Dr. Bahaettin Balçık, Yaın No:10 Atlas Kitabevi ,
Konya
İşletme Yönetimi, Doç. Dr. Hüseyin Avni Cinemre, Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notları, Ders Kitabı No: 50, Samsun
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
İşletme ve İşletme Yönetimi Temel Kavramları, Yönetim ve Yöneticilik Temel Kavramları, İşletme Türleri-İşlevleri ve Temel Ekonomik Yapıları, İşletme ve Yönetim Fonksiyonları-Görevleri ve Tanımları, Etkin Yönetim ve Yöneticilikte Güncel Konular, Liderlik, Örgütsel Öğrenme, Temel Yönetim İletişimi ve Etkileşimi, Stres Yönetimi, Organizasyon ve Reorganizasyon, Ekip Yönetimi, Diğer Güncel Yönetim Konuları
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Temel İşletme Kavramları ve Yönetim BilimineGiriş
2.İşletme ve Yönetim Fonksiyonları
3.İşletmelerin Ekonomik Yapıları ve İşletmeTürleri,
4.Yönetim Süreçleri, Görevleri, Öncelikleri
5.Yönetim Bilimi Tarihsel, Kavramsal Gelişimi,Klasik-Modern-Postmodern YönetimYaklaşımları
6.İşletme Örgüt yapıları ve Yönetim ile Örgütİlişkileri
7.Yönetim Ekollerinde Çağdaş Yaklaşımlar
8.Ara sınav
9.Yönetim Ekollerinde Çağdaş Yaklaşımlar
10.Yönetim ve Etkili Liderlik-Temel LiderlikBecerileri
11.Yönetim ve Organizasyon-Reorganizasyon
12.Yönetimde Ekip Kurma ve Ekip Çalışması
13.Etkili Yönetim İletişimi ve Etkileşimi
14.Güncel Yönetim Konuları
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma10220
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma10440
Toplam78