Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
GMB444 Gıda Güvencesi (TS 9) 927006 4 8 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu derste sağlıklı ve faal bir yaşam sürdürebilmek için, herkesin her an ekonomik ve fiziki açıdan yeterli ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi. İnsanların sürdürülebilir, güvenilir, uygun fiyatta, kaliteli, sağlıklı beslenme alışkanlığını geliştirecek besinleri satın alma ve tüketme hakkına sahip olması hakkında bilgi ve farkındalık kazandırmaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa EVREN
Öğrenme Çıktıları
  1. Gıda güvencesi konusunda yeterli bilgi sahibi olmak, kendi çalışma alanı ile ilgili bilgileri toplayabilmek
  2. Gıdaya ulaşma hakkını anlayabilmek
  3. Gıda güvencesi ile gıda güvenliği arasındaki farkı analiz edebilmek
  4. Güvenli gıdaya ulaşabilme yolları hakkında fikir sahibi olmak
  5. Gıda güvencesini sağlayabilecek yeni öneriler getirebilmek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Evren, M. 2019. Gıda Güvencesi, Ders Notu
Koç, M., 2013. Küresel Gıda Düzeni. Nota Bene Yayınları, İstanbul, 272 s.
Aysu, A., 2015. Gıda Krizi, Tarım, Ekoloji ve Egemenlik. Metis Yayıncılık, İstanbul, 312 s.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Gıda güvencesinin tanımı ve kavramlar, Dünyada gıda güvencesini etkileyen gelişmeler, Türkiye’de gıda güvencesi, gıda güvencesi ile gıda güvenliği arasındaki ilişki, gıda güvencesi için yapılması gerekenler.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Gıda güvencesinin tanımı ve kavramlar Okuma ve bilgi aktarımı
2.Dünyada gıda güvencesini etkileyen gelişmeler Okuma ve bilgi aktarımı
3.Dünyada gıda güvencesine tarım politikalarının etkileri Okuma ve bilgi aktarımı
4.Dünyada gıda güvencesine küresel krizlerin etkileri Okuma ve bilgi aktarımı
5.Türkiye’de gıda güvencesi Okuma ve bilgi aktarımı
6.Türkiye’de gıda güvencesine üretim faktörlerinin etkileri Okuma ve bilgi aktarımı
7.Gıda güvencesi ve kendine yeterlilik Okuma ve bilgi aktarımı
8.Gıda güvencesi ve yoksulluk Okuma ve bilgi aktarımı
9.Ara sınav
10.Gıda güvencesi ve ürün fiyatlarındaki değişmeler Okuma ve bilgi aktarımı
11.Gıda güvencesi ve dış ticaret Okuma ve bilgi aktarımı
12.Gıda güvencesi ile gıda güvenliği arasındaki ilişki Okuma ve bilgi aktarımı
13.Gıda güvencesi için uluslararası alanda yapılması gerekenler Okuma ve bilgi aktarımı
14.Gıda güvencesi için ulusal alanda yapılması gerekenler Okuma ve bilgi aktarımı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14342
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma10220
Ev Ödevi155
Toplam99