Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
GMB454 Gıda Endüstrisinde Hijyen ve Sanitasyon (TS 11) 927006 4 8 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu ders, gıda üretimi, satışı ve sunumu yapan işletmelerde hijyen ve sanitasyonu etkileyen faktörleri bilen, üretim prosesine ve üretilen ürüne uygun farklı temizlik ve dezenfeksiyon yöntemlerini seçebilen, uygulanan hijyen ve sanitasyon programının başarısını ölçerek gerekli çıkarımları yapabilen ve düzeltici faaliyetleri planlayabilen yetkinliği kazandırmayı amaçlamaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Ahmet Hilmi ÇON
Öğrenme Çıktıları
  1. Gıda işletmelerinde uygulanan hijyen ve sanitasyon işlemi ile ilgili temel kavram ve gıda endüstrisi için gerekliliğini kavrama
  2. Mikrobiyolojik, biyolojik, kimyasal ve fiziksel bulaşmalar, etmenleri ve neden oldukları sağlık riskleri hakkında bilgi sahibi olma
  3. Üretim prosesine ve üretilen ürüne uygun farklı temizlik ve dezenfeksiyon yöntemlerini seçebilme
  4. Uygulanan hijyen ve sanitasyon programının etkinliğini belirleyebilme ve ilgili mevzuatları öğrenme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Türkdoğan, O. 1989. Bilimsel Değerlendirme ve Araştırma Metodolojisi, Milli Eğitim Bakanlığı yayınları No: 869, İstanbul.
Erol, İ. 2007. Gıda Hijyeni ve Mikrobiyolojisi. Pozitif Matbaacılık, Ankara
Erol, İ. 2007. Gıda Hijyeni ve Mikrobiyolojisi. Pozitif Matbaacılık, Ankara
Kayaardı, S. 2010. Gıda Hijyeni ve Sanitasyon, 4. Baskı Sidas, İzmir
Bulduk, S. 2010. Gıda ve Personel Hijyeni, 4. Baskı, Detay Yayıncılık, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Hijyen ve sanitasyonun tanımı, gıda endüstrisindeki önemi; Gıdalarda kontaminasyon kaynakları ve önlenmesi; Gıda işletmelerinde temizlik ve dezenfeksiyon uygulamaları; Personel hijyeni; Alet-ekipman hijyeni, Temizlik malzemeleri ve dezenfektanlar; Gıda endüstrisinde kullanılan suyun özellikleri ve dezenfeksiyonu; Böcekler, kemiriciler ve bunlarla mücadele; Hijyen ve sanitasyon ile ilgili yasal düzenlemeler.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Hijyen ve sanitasyonun tanımı, gıda endüstrisindeki önemi Mikrobiyoloji Laboratuvarı ve çalışma kurallarının tanıtılması
2.Gıdaların biyolojik kontaminasyon kaynakları ve önlenmesi Mikrobiyolojik analiz için besiyeri hazırlanması
3.Gıdaların fiziksel ve kimyasal kontaminasyon kaynakları ve önlenmesi Çalışanların ellerinden ekim yapma
4.Gıda kontaminantlarının sağlık riskleri Çalışanların elbiselerinden ekim yapma
5.Temizlik ve temizlik maddeleri Kritik kontrol noktalarından mikrobiyolojik örnek alma yöntemleri
6.Dezenfeksiyon ve dezenfektanlar Kritik kontrol noktalarının mikrobiyolojik kontrolu
7.Gıda işletmelerinde temizlik ve dezenfeksiyon uygulamaları İşletme havasından örnekleme ve ekim yapma
8.Gıda işletmelerinde temizlik ve dezenfeksiyon uygulamaları Laboratuvar tezgahından örnekleme ve ekim yapma
9.Ara Sınav Dezenfektanların etkinliğinin ölçülmesi
10.Personel hijyeni Dezenfektanların etkinliğinin ölçülmesi
11.Alet-ekipman hijyeni Antibiyotiklerin etkinliğinin belirlenmesi
12.Gıda endüstrisinde kullanılan suyun özellikleri ve dezenfeksiyonu Temizlik maddelerinin antimikrobiyal etkinliğinin ölçülmesi
13.Böcekler, kemiriciler ve bunlarla mücadele Gıdalarda antibiyotik varlığının belirlenmesi
14.Hijyen ve sanitasyon ile ilgili yasal düzenlemeler Gıdalarda antibiyotik varlığının belirlenmesi
15.Hijyen ve sanitasyon ile ilgili yasal düzenlemeler Laboratuvar sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Rapor Hazırlama120
Sözlü Sınav130
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Laboratuvar14228
Rapor Hazırlama11313
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13535
Laboratuvar Ara Sınavı122
Sözlü Sınav111
Toplam150