Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HRT317 Orman Kadastrosu (SD 3) 927006 3 5 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Orman ve orman kadastrosunun önemini ve uygulama yöntemlerini kavratmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Aziz ŞİŞMAN
Öğrenme Çıktıları
  1. Orman tanımını ve mülkiyet bakımından ormanların durumunu bilecek
  2. 6831 sayılı yasaya göre Orman kadastrosunun nasıl yapıldığını bilecek
  3. Orman sınırları dışına çıkarma ve 2/B kavramı ve uygulamasını bilecek
  4. 3402 sayılı yasaya göre Orman kadastrosunun nasıl yapıldığını bilecek
  5. Orman mülkiyet davalarında bilirkişilik esaslarını öğrenmek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Koçak, H., Orman Kadastrosu, Ankara 2015.
Koçak, H., Kadastronun Tesisi ve Yenilenmesi , Ankara 2016.
Tüdeş, T., Bıyık, C., 1997, Kadastro Bilgisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayın No: 50, Trabzon. 518 p
Dörtgöz, G.Ö., 1995, Gayrimenkul Mevzuatı, TAKAV Yayın No: 1, Ankara, 831 p.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Ormanın tanımı, orman mevzuatı, ormanlar ile ilgili kişi ve kuruluşlar. Ormanların tescili orman vasfını yitirmiş orman alanlarının durumu, orman dışına çıkarma işlemleri, Orman kadastro komisyonları, kadastro teşkilatı ve orman teşkilatının ilişkileri. Ortak çalışmalar, ihale yolu ile yapılan kadastro çalışmalarında ormanların belirlenmesi ve tescil edilmesi.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Ormanın tanımı, Ormanlar ile ilgili kişi ve kuruluşlar
2.Ormanlarla ilişkili yasal mevzuat
3.6831 sayılı orman kanununa göre orman kadastrosu
4.Orman kadastro komisyonları
5.Orman kadastrosunda hukuksal konular
6.Orman kadastrosunda teknik konular
7.Ormanların tescili
8.Orman dışına çıkarma işlemleri, 2/B uygulamaları
9.Arasınav
10.3402 sayılı kadastro kanununa göre orman kadastrosu
11.Orman teşkilatında haritacılık faaliyetleri
12.Orman tescil davaları.
13.Orman tescil ve ceza davaları ve bilirkişilik hizmetleri
14.Ülkemizde Orman Varlığı, Orman genel Müdürlüğü ve taşra teşkilatı.
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11515
Final Sınavı11515
Derse Katılım13226
Proje Sunma11515
Toplam71