Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HRT319 Su Yapılarında Mühendislik Ölçmeleri (SD 3) 927006 3 5 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Ders kapsamında öğrencilerin su yapıları ve sulama tesisleri, su yapılarının projelendirilmesine esas sayısal haritaların yapımı, su yapıları ve tamamlayıcı tesislerin aplikasyonu, kazı-dolgu hesapları, deformasyon ölçümleri ve batimetrik harita üretimi konularını kavraması amaçlanmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Derya ÖZTÜRK
Öğrenme Çıktıları
  1. Su yapılarını öğrenir ve su yapıları projelerini okur.
  2. Su yapılarının projelendirme, inşaat ve işletme aşamalarında gerekli ölçüm ve hesaplamaları gerçekleştirir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Erkek, C. ve Ağıralioğlu N., 2006. Su Kaynakları Mühendisliği, İstanbul.Yanmaz, A. M., 2006. Applied Water Resources Engineering, METU Press Publishing Company, Ankara.Aydın, Ö., 2000. Mühendislik Ölçmeleri, Yıldız Teknik Üniversitesi Basın Yayım Merkezi, İstanbul.Tüdeş, T., 1999. Aplikasyon, KTÜ Yayınları, Trabzon.Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği.DSİ Genel Müdürlüğü, 2007. DSİ Harita ve Harita Bilgileri Üretimi Genel Teknik Şartnamesi
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Su yapıları ve sulama tesisleri; Su yapılarının projelendirilmesi ve inşasında harita mühendisliği uygulamaları; Su yapıları projelerinde kazı işlemleri ve ölçme; Hidrografik ölçmeler ve batimetrik harita yapımı; Akarsu ıslahı, akarsu yataklarında kesit alımı; Islah projelerinin aplikasyonu; Deformasyon ölçümleri
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Su yapıları ve sulama tesisleri:- Su toplama yapıları- Kabartma ve çevirme yapıları
2.Su yapıları ve sulama tesisleri:- Su alma yapıları- Enerji kırıcı yapılar
3.Akarsu ıslah ve taşkın koruma yapıları
4.Sulama Tesisleri
5.Su yapılarının projelendirilmesi ve inşasında harita mühendisliği uygulamaları
6.Su yapılarının projelendirilmesine esas sayısal haritaların yapımı
7.Baraj/gölet gövde yeri ve rezervuar haritalarının yapımı
8.Baraj/gölet gövde yeri kesit alımı, kazı şev üstü-şev dipleri ve dolgu eteklerinin aplikasyonu
9.- Dolusavak, dipsavak, tünel, galeri, kanal vb. tesis yerlerinin ve ulaşım yollarının projelendirilmeye esas sayısal haritalarının yapımı, kesit alımı ve proje aplikasyonu
10.ARASINAV
11.- Akarsu ıslahı, akarsu yataklarında kesit alımı, ıslah projelerinin aplikasyonu
12.- Su yapıları projelerinde kazı işlemleri ve ölçme- Kazı-dolgu hesabı
13.Hidrografik ölçmeler ve batimetrik harita yapımı
14.Deformasyon ölçümleri
15.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11414
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Toplam75