Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HRT221 Mühendislik Jeolojisi (SD 1) 927006 2 3 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Çevrenin 4 öğesinden biri olan litosferi anlatmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Sebahattin Bektaş
Öğrenme Çıktıları
  1. Yerküreyi anlar.
  2. Yerkabuğunu oluşturan maddeleri öğrenir.
  3. Yerkürenin hareketlerini anlar.
  4. Yerkabuğunun kapsadığı doğal kaynakları öğrenir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Karaman,E.,Kibici,Y.,2008.Temel Jeoloji Prensipleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
2.Ketin,İ.,Canitez,N.,1972.Yapısal Jeoloji, Teknik Üniversitesi Matbaası, Gümüşsuyu.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Litosferin özellikleri ve yapısı, mineraller ve kayaçlar, kütle hareketleri, toprak, çevre ve jeoloji.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Güneş sistemi ve evren
2.Yerkürenin oluşumu
3.Yerkürenin özellikleri
4.Litosfer bileşimi
5.Mineraller
6.Mineraller ve kayaçlar
7.Kayaçlar
8.Yapısal Jeoloji
9.Depremler
10.Arasınav
11.Kütlelerin mühendislik özellikleri
12.Kütle hareketleri
13.Barajlar ve diğer su tutma yapıları
14.Toprak ve zemin
15.Final sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Problem Çözümü120
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma220
Ev Ödevi320
Toplam160
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı160
Final Sınavı için Bireysel Çalışma240
Toplam140
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü8216
Soru-Yanıt13113
Toplam75