Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HRT225 Jeodezide Matlab Kullanımı (SD 1) 927006 2 3 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
MatLab Programlama dili ile temel jeodezik problemlerin çözümü
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Sebahattın Bektas
Öğrenme Çıktıları
  1. Matlab programlama dili ile yazılım geliştirebilme
  2. Mesleki problemlerin MATLAB da çözülmesi için algoritma kurabilme ve kod yazma
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
İpek Deveci KocakoçMatLab ve İstatistiksel Veri Analizi, 2007, Nobel yayınları, Ankara.
Uğur Arifoğlu, Cemalettin Kubat MatLab Ve Mühendislik Uygulamaları, ISBN 975-2973-80-9, Alfa Yayınları.
Aslan İNAN, MatLab Kılavuzu Grafik, Programlama, Matematik ve Mühendislik Uygulamaları, Papatya Yayıncılık.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
MatLab Programlamada Temel Kavramlar, Dosya Yapısı, Fonksiyonlar, Temel ödev, poligon hesabı, koordinat dönüşümü örnekleri
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Matlab programının genel arayüzünün tanıtmı
2.MatLab Programlamaya giriş
3.MatLab Programlamada Temel Kavramlar,
4.Veri türleri
5.Dosya Yapısı,
6.Fonksiyonlar,
7.Örnek yazılım geliştrme
8.Ara sınav
9. Matlab programlama ile yazılım geliştirme
10. Matlab programlama ile I ve II. Temel ödev çözümü
11. Matlab programlama ile III ve IV. Temel ödev çözümü
12.Matlab programlama ile Poligon hesabı,
13.Matlab programlama ile koordinat dönüşümü çözümü
14.Matlab ile Temel Jeodezik hesapları yapan yazılım geliştirme
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav166
Derse Katılım13339
Uygulama/Pratik10330
Toplam75