Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HRT226 Şehir ve Bölge Planlama (SD 2) 927006 2 4 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Şehir planlamadaki gelişimi açısından ülkemizdeki durumun kavranması, bu gelişimi yönlendiren süreçler, planlama, uygulama ve uygulama problemlerinin çözümlerini gerçekleştirmek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc.Prof. Dr. Faik Ahmet Sesli
Öğrenme Çıktıları
  1. kentleşme olgusunu, olumlu ve olumsuz yönlerini ve temel kentleşme kuramlarını kavrayacaklar
  2. kent fiziksel formlarının ve arazi kullanımlarının farkına varabilecekler
  3. kentsel problemleri anlayabilecekler
  4. imar planını değerlendirebilme ve okuyabilme yeteneğini kazanabilecekler
  5. Parselasyon işlemi yapabilecekler
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Aydemir, Ş., Aydemir, S., Ökten, N., Öksüz, A., M., Sancar, C., Özyaba, M., Kentsel Alanların Planlanması ve Tasarımı, K.T.Ü Matb. Ders Notları No:54, Trabzon, 1999.
Keleş, R., Kentleşme Politikası, İmge Kitabevi, 1990.
Keleş, R., Kentbilim İlkeleri, Sevinç Matbaası, 1976.
Suher, H., Şehircilik, İTÜ Mimarlık Fak. Yayını, 1996.
Dale, P. ve McLaughlin, J. D. (1988), Land Information Management, Clarendon Press, Oxford.
Akyol, N., Sesli, F.A., Bostancı, H.T., “Bayburt İli İmar Uygulamaları ve Modern Şehircilik İlişkileri”, 10. Yılında Bayburt Vilayeti Sempozyumu, 20 – 22 Temmuz 1999, Bayburt.
Yaprak, Ö. B., Sesli, F. A. ve Akyol, N., “Trabzon’da Planlama Politikalarının Değişimi ve Mülkiyete Olan Etkileri”, Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Harita Ve Kadastro Mühendisleri Odası 9. Türkiye Harita Bilimsel Ve Teknik Kurultayı, Bildiriler Kitabı, s.769-780, 31 Mart - 4 Nisan 2003, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Sürdürülebilirlik kavramı, Ülke, bölge ve kent planlamasının temel tanım ve kavramları. Yerleşmeler sistemi, yerleşmelerin ve planlamanın evrimi. Arazi kullanımı ve planlamanın temel ilkeleri. Fiziki Planlamadaki Kentsel Yaşam Fonksiyonları, Türkiye’de kent planlama süreci ve yasal dayanakların irdelenmesi. Türkiye’de Planlama Hiyerarşisi ve Plan Çeşitleri, Bölge-Çevre Düzeni-Uygulama İmar Planları, Plan Yapımı ve Onaylaması aşamaları ve İlgili Mevzuat, İmar Planı Değişiklikleri ve türleri, Kentsel Altyapı, Kentsel Teknik Altyapı, Ulaşım Ağı Planlaması ve temel ilkeleri, Ulaşım Sistemlerinin Özellikleri, Kentsel Sosyal Donatılar ve Hizmet Mesafeleri, Kavşaklar ve Kavşak Tipleri, Yapı düzenlerine ait tanımlamalar ve ilgili mevzuat, parselasyon esasları ve çözümlü örnekler, Parsellemede sosyo-ekonomik ölçütler ve proje standartları planlama sürecinde ölçme ve haritacılık hizmetleri ve işlevi.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Sürdürülebilirlik kavramı, Ülke, bölge ve kent planlaması kavramlarının tanımı
2.Yerleşmeler sistemi
3.Yerleşmelerin ve planlamanın evrimi
4.Yerleşmelerin ve planlamanın evrimi
5.Arazi kullanımı ve planlama ilkeleri
6.Plan çeşitleri ve kademelenmesi
7.Türkiye’de kent planlama süreci ve yasal dayanakların irdelenmesi
8.Türkiye’de kent planlama süreci ve yasal dayanakların irdelenmesi
9.ARA SINAV
10.Kavşak çeşitleri ve uygulama esasları
11.Parsellemede sosyo-ekonomik ölçütler ve proje standartları planlama sürecinde ölçme ve haritacılık hizmetleri ve işlevi.
12.Yapı düzeni çeşitleri ve yapı yaklaşma mesafeleri
13.Yapı düzenleri ve parselasyon esasları (örnek çözümü)
14.Yapı düzenleri ve parselasyon esasları (örnek çözümü)
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav7214
Final Sınavı6212
Derse Katılım14228
Rehberli Problem Çözümü14114
Seminer818
Toplam76