Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HRT326 Kamulaştırma Tekniği (SD 4) 927006 3 6 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Kamulaştırmanın Dünya’da ve Türkiye’de uygulanışı ve yorumlanması.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Faik Ahmet Sesli
Öğrenme Çıktıları
  1. Dünya'da farklı kamulaştırma tekniklerinin olduğunu kavrayacaklar
  2. Türkiye'de uygulanan kamulaştırma tekniklerinde değişimin/gelişimin olduğunu anlayacaklar.
  3. Kamulaştırmada Harita Mühendisinin rolünü kavrayacaklar
  4. Kamulaştırmada kıymet takdirinin önemini kavrayacaklar.Kıymet takdir raporu hazırlayabilecekler
  5. Kamulaştırmanın sosyal etkilerini anlayacaklar
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kamulaştırma Tekniği Prof. Dr. N. Yıldız YTÜ 1987 Istanbul.Uygulamalı Kamulaştırma Tekniği, Yunus Akay ve Yusuf Çiçek, TMMOB HKMO Yayını, Ankara, 2005.Kamulaştırma kanunu ( 4650 Sayılı Yasayla değişik 2942 Sayılı Kanun )Kentsel Alanların Düzenlenmesinde İmar Planı Uygulama Teknikleri, Editör: Doç. Dr. Tahsin YOMRALlOĞLU, (Jefod) Jeodezi ve Fotogrametri Derneği Yayın No: 1Danıştay ve Yargıtay Kararları Işığında Kamulaştırma ve Mevzuat, Ünal Hazaroğlu Ankara 1975.Kamulaştırma Davalarında Bilirkişilik U.S.İnci-Y.Çiçek HKMO yayınları Şubat 2007İlgili Yasa, Tüzük ve Yönetmelikler.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Geçmişten günümüze Türkiye’de Kamulaştırmanın gelişimi, çeşitli ülkelerdeki kamulaştırma mevzuatı ve uygulamaları, Türkiye’de kamulaştırma mevzuatı, Kamulaştırma-imar uygulama ilişkileri, Kamulaştırma ve İmar Hukukunun gelişimi, Kamulaştırma ilkeleri, kamulaştırma yöntemleri, kamulaştırmada kıymet takdiri esasları, kamulaştırma davaları, kamulaştırmadan dönüş, örnek kamulaştırma projelerinin incelenmesi, Türkiye'deki kamulaştırma uygulamalarının yorumlanması.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Geçmişten günümüze kamulaştırma (Türkiye ve Bazı ülkelerde)
2.Kamulaştırma ve İmar Hukuku (Kamulaştırma yöntemleri ve İmar uygulama ilişkileri)
3.Gelişmiş ve diğer bazı ülkelerde Kamulaştırma,
4.Kamulaştırmada ölçme çalışmaları, Kamulaştırmada Harita Mühendisinin görevleri,
5.Kamulaştırmanın teknik ve hukuki yönden incelenmesi,
6.Kamulaştırmada kıymet takdiri ve değerlendirme,
7.Kamulaştırmada kıymet takdiri ve değerlendirme,
8.Kamulaştırma ilkeleri ve özel kamulaştırma,
9.ARASINAV
10.Kamulaştırma davaları ve irdelenmesi
11.Kamulaştırmada karşılaşılan teknik ve hukuki sorunlar,
12.Türkiye’de kamulaştırma uygulamalarının yorumlanması ve öneriler
13.Yapılmış örnek kamulaştırma projelerinin incelenmesi,
14.Öğrenci seminerlerinin sunulması ve değerlendirilmesi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav7214
Final Sınavı6212
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü14228
Seminer8432
Toplam128