Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HRT228 İş ve Vergi Hukuku (SD 2) 927006 2 4 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Ders, öğrencilere mezuniyet sonrası iş hayatlarındaki çalışma yaşamına ilişkin hukuki yapıyı ve ülkemizde yürürlükte bulunan vergi mevzuatını anlatmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Cüneyt Mumcu
Öğrenme Çıktıları
  1. İş hukukunun temelini öğrenir.
  2. Bireysel İş Hukukunu anlar.
  3. Toplu İş Hukukunu öğrenir.
  4. Sendika konusunda bilgi sahibi olur.
  5. Vergi ve vergilendirme sürecini kavrar.
  6. Türkiye'deki vergilerin genel hatlarını öğrenir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Mumcu, Cüneyt, İş Hukuku Ders Notları
2. Mumcu, Cüneyt, Vergi Hukuku Ders Notları
3. Centel, Tankut, İş Hukuku, Beta Yayınları, 2016
4. Öner, Erdoğan, Vergi Hukuku, Seçkin Yayın, 2017
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Mezuniyet sonrası çalışma yaşamında işçi-işveren arasındaki ilişkileri ve özellikle bina ve arazi vergileri başta olmak üzere ülkemizdeki vergi sistemini içerir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.İş hukukunun temelleri
2.Bireysel İş Hukuku - Bireysel İş Sözleşmesi
3.Bireysel İş Sözleşmesinin Başlangıcı, İçeriği ve Sona Ermesi
4.Toplu İş Hukuku - Toplu İş Sözleşmesi
5.Toplu İş Sözleşmesinin Başlangıcı, İçeriği ve Sona Ermesi
6.Sendika, Grev ve Lokavt Hakkı
7.Vergi Hukukunun temelleri
8.Vergi hukukunun konusu, içeriği ve uygulanması
9.Arasınav
10.Vergi çeşitleri ve vergilendirme süreci
11.Servet Üzerinden Alınan Vergiler
12.Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler
13.Harcamalar Üzerinden Alınan Vergiler
14.Vergi Benzeri Gelirler
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Soru-Yanıt10110
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma199
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11414
Okuma11010
Toplam73