Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HRT433 Afet Yönetimi (SD 5) 927006 4 7 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Doğal afet terimi ve insan hayatına etkilerini anlamak. Doğal afetlerde afet öncesi, afet anında ve afet sonrası neler yapılacağının öğretilmesi. Doğal afetlerin etkilerinin nasıl azaltılacağını öğretmek
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Afet yönetiminin temel gerekliliklerini öğrenecek.
  2. Afetlerin insanlar ve çevre üzerindeki etkilerini en aza indirmek için bilimsel bilgi ve beceriye sahip olacak
  3. Hem afet yönetimi ile ilgili bir grupta çalışabilme, hem de bu grubu yönetme bilgi, beceri ve deneyimine sahip olabilecek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Woo, G., 1999, The Mathematics of Natural Catastrophes, Imperial Coll. Press.
• Bryant, E.A., 1991, Natural Hazards, Cambridge University Press
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Afet ve Afet Yönetimine giriş.
2.Afetlerin sınıflandırılnası.
3.Geçmişten günümüze afet yasaları.
4.29.05.2009 5902 sayılı Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun incelenmesi.
5.Afet yönetim sistemleri.
6.Modern afet yönetim sistemi, bütünleşik afet yönetim sistemi.
7.Acil durum yönetimi.
8.Risk yönetimi nedir? Kriz yönetimi nedir?
9.ARA SINAV
10.Türkiye’de afet yönetiminde sorumlu kurum ve kuruluşlar, görev ve sorumlulukları.
11.Gelişmiş bazı ülkelerdeki afet anlayışı ve afet yönetim sistemleri.
12.Zarar azaltma ve Türkiye’de afet zararlarını azaltmak amacıyla yapılan çalışmalar.
13.Afet yönetiminin mali yönleri ve afet bütçe planlaması.
14.Türkiye ve Dünya’da afet yönetimi ve eğitiminin sorunları.
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14228
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14228
Toplam74