Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HRT438 Hidroloji (SD 6) 927006 4 8 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Hidrolojik su çevriminin yorumlanması, bu çevrimin İnşaat mühendisliği yapılarının projelendirilmesindeki rolünün anlaşılması. Yağış, buharlaşma, sıcaklık gibi meteorolojik verilerin ölçümü ve toplanması, bunların akım, hidrograf, taşkın gibi hidrolik olaylarla ilişkilendirilmesinde kullanılan yöntemler ve mühendislikte bu ilişkinin yorumlanarak, kullanımının öğretilmesi.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Kaynaktan alınmasından başlayarak tüketeceği noktada son bulan süreci analiz edebilir.
  2. Hidrolojik verilerin toplanması ve analiz edilmesi yeteneği kazanır.
  3. Hidrolojik verilerin ve verilerdeki belirsizliklerin yapılarının projelendirilmesine dahil edebilme yeteneği kazanır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Hidroloji, M. Bayazıt; 2000, Birsen Yayınevi
• Hidroloji uygulamaları / M. Bayazıt, İ. Avcı, Z. Şen, 2000, Birsen Yayınevi
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Hidrolojinin tanımı, kapsamı, hidrolojik çalışmalar ve önemi, yeryüzünde su kaynakları, hidrolojik çevrim,“Sistem” kavramı ve temel denklemler
2.Yağışın meydana gelmesi, yağışın ölçülmesi, yağış kayıtlarının analizi, yağış şiddeti, hiyetograf,
3.Yağış verilerinin homojen hale getirilmesi, ortalama yağış yüksekliği hesabı, yağış yüksekliği- alan- süre analizi, yağış şiddeti- yağış süresi ilişkisi,
4.Buharlaşmanın mekanizması, su, zemin ve kar yüzeyinden buharlaşma, buharlaşmanın ölçülmesi, buharlaşma miktarının azaltılması
5.Evapotranspirasyon kayıpları, Potansiyel ve gerçek evapotranspirasyonun hesabı
6.Sızma kapasitesi, sızma hızı, sızma indisleri
7.Yeraltındaki suyun bölgeleri, Yeraltısuyu akımı, hidrolik eğim, hidrolik iletkenlik, Dupuit hipotezleri
8.Yeraltısuyunun kuyularla çekilmesi, Kuyuların hidrolik hesabı, serbest yüzeyli bir akiferde açılan kuyu, basınçlı bir akiferde açılan kuyu
9.ARA SINAV
10.Akım ölçümleri, debi tanımı, seviye ve su yüzü eğimi ölçümleri, hız ölçümleri, kesit ölçümleri, debi ölçümleri, anahtar eğrisi
11.Akış kayıtlarının analizi, debi gidiş çizgisi, debi süreklilik çizgisi ve toplam debi çizgisi
12.Akarsu havzalarının özellikleri, akışın kısımlara ayrılması, yağış akış bağıntıları, hidrografın elemanları, akarsu havzasının sistem olarak incelenmesi
13.Birim hidrograf teorisi, Birim hidrografın elde edilmesi, değişik süreli birim hidrograflar, sentetik birim hidrograflar
14.Taşkın hesapları ve istatistiğin Hidrolojide kullanımı
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14114
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14114
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14114
Toplam74