Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HRT432 Jeodezik Verilerin İstatistiksel Analizi (SD 6) 927006 4 8 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
jeodezik ağların klasik ve uydu jeodeziteknikleriyle tasarımı,kurulması,optimizasyonu
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Jeodezik verilerin neler olduğunu bilir
  2. İstatistiksel dağılımlar hakkında bilgi sahibi olur
  3. Normal dağılımda ölçüler elde etmek için yapılması gerekenleri bilir3. Normal dağılımda ölçüler elde etmek için yapılması gerekenleri bilir
  4. Hipotez testleri hakkında bilgi sahibi olur
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Baarda, W., 1968. A testing Procedure for Use in Geodetic Networks, Netharlands Geodetic Commission, Publications on Geodesy, 5, Delft.
• Koch, K.R., 1988. Parameter Estimation and Hypothesis Testing in Linear Models, Springer Verlag; New York.
• Mikhail, E.M., 1976. Observations and Least Squares, Dun-Donnelley, New York.
• Öztürk - Şerbetçi, 1993, Dengeleme Hesabı III, Karadeniz Teknik Üniversitesi Matbaası, Trabzon.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
İstatistiksel veri dağılımları, matematik modelin kurulması, fonsiyonel ve stokastik modeller, model hipotezi testi, uyuşumsuz ölçüler testi, redundanz matrisi, duyarlık ve güvenirlik ölçütleri, Dengeleme sonuçlarının anlamlılık testi
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.ülke mevcut klasik nirengi ağı
2.I. II.,III.,IV.derece Nirengi ağı
3.I. II.,III.,IV.derece Nirengi ağı
4.ülke mevcut klasik nivelman ağı
5.ülke mevcut klasik gravite ağı
6.TUTGA ağı
7.TUDKA ağı
8.TUSAGA Aği
9.ARA SINAV
10.Cors-tr
11.Jeodezik ağların optimizasyonu
12.Jeodezik ağların optimizasyonu
13.Jeodezik ağların optimizasyonu
14.Jeodezik ağların optimizasyonu
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma5315
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5315
Toplam76