Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HRT434 Kentsel Dönüşüm (SD 6) 927006 4 8 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Türkiye’de kent çöküntü alanlarının belirlenmesi, arazi değerlendirmesi, kentsel dönüşüm projelerinin hazırlanmasını öğrenmek
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. yerel yönetim ve merkezi yönetim kavramlarını, devletin yönetilmesindeki esasları, mevzuat, görev, yetki ve sorumlulukları yorumlayabilecekler
  2. yerel yönetimlerde gerçekleştirilen Harita Mühendisliği uygulamalarını örnekler üzerinde görme imkanı bulacak ve bu uygulamaları her yönüyle değerlendirebilecekler
  3. imar afları ve gecekondulaşma, yapılaşmış alanlarda kentsel dönüşüm, gelişme alanlarının tespiti ve arsa üretimi konusunda uygulamalar eşliğinde detaylı bilgiler edinebilecekler
  4. Öğrenciler, ders kapsamında Türkiye ve Dünyada yapılan Kentsel Dönüşüm Proje örneklerini inceleyerek yorumlama imkanı bulabilecek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Ülger, N.E., Türkiye'de Arsa Düzenlemeleri ve Kentsel Dönüşüm, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, Eylül 2010.
• Dündar, Ö. Changing Meanings of Urban Renewal: Ankara Dikmen Valley Development Project Department of Urban and Regional Planning, METU: Ankara, (1997) PhD Thesis.
• GOKSU, F., (2002), Dönüşüm Projelerinde Yenilikçi Yaklaşımlar, Mimar Sinan Üniversitesi, İstanbul,
• 5272 sayılı Belediyeler Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, Yerel Yönetimler aktüel Yayınları 2005, Yerel Yönetimlerde kullanılan haritalar Halıhazır,İmar ve Kadastro haritaları. ÖZDEN; P. P. ‘Kentsel Yenileme Uygulamalarında Yerel Yönetimlerin Rolü Üzerine Düşünceler ve İstanbul Örneği’ (MART 2001),
• BALAMİR, M. ‘Türkiye’de kentsel İyileştime ve dönüşüme İlişkin Güncel Öneri ve Modeller’,
• DEMİRSOY, M.S. “kentsel dönüşüm projelerinin kent kimliği üzerine etkisi (Lübnan-Beyrut-Solidere kentsel dönüşüm projesini örnek alan incelemesi)”, 2006.
• 5104 SAYILI KUZEY ANKARA GİRİŞİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ HK. KANUN
• 5366 SAYILI YIPRANAN TARİHİ VE KÜLTÜREL TAŞINMAZ VARLIKLARIN YENİLENEREK KORUNMASI VE YAŞATILARAK KULLANILMASI HK. KANUN
• 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU
• 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Kentsel dönüşüm kavramı, Kentsel Dönüşüm Türleri, Kentsel Dönüşümün Bileşenleri, Kentsel Dönüşümün yasal dayanakları, Kentsel Dönüşümün hukuki ve teknik yönden incelenmesi, Riskli alan, rezerv yapı alanı kavramları, AMB tespiti işlem adımları, Dönüşüme konu alanların fiziki ve çevre görünümünün değerlendirilmesi, proje alanlarının belirlenmesi ve yeni imar planlarının hazırlanması ilkeleri, kentsel dönüşüm alanlarında taşınmazların tespit çalışmaları, arazi değerlendirmesi, Arsa ve Arazi Düzenlemesi, Proje maliyetleri, finansman ve gelirler, devir işlemleri, Türkiye ve Dünyada gerçekleştirilmiş örnek Kentsel Dönüşüm Projelerinin incelenmesi ve yorumlanması, Kentsel Dönüşüm Projelerinin Uygulama Aşamaları, Değerleme Esaslı Kentsel Dönüşüm Uygulamaları.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Yerel Yönetimlerde Yetki ve Sorumluluklar, Belediyeler Yasası ve Mevzuat
2.Kentsel dönüşüm kavramı,temel ilkeleri
3.Kentsel Dönüşümün yasal dayanakları
4.Kentsel Dönüşümün hukuki ve teknik yönden incelenmesi
5.Kentsel dönüşüme konu alanların fiziki ve çevre görünümünün değerlendirilmesi
6.Gecekondulaşma ve İmar Afları, İmar Planları Uygulama ve Yargı İlişkileriRiskli yapı,
7.Riskli alan, rezerv yapı alanı kavramları, AMB tespiti işlem adımları
8.Proje alanlarının belirlenmesi ve yeni imar planlarının hazırlanması ilkeleri
9.ARA SINAV
10.Kentsel dönüşüm alanlarında taşınmazların tespit çalışmaları
11.Proje maliyetleri, finansman ve gelirler, devir işlemleri,
12.Türkiye gerçekleştirilmiş örnek Kentsel Dönüşüm Projelerinin incelenmesi ve yorumlanması.
13.Dünyada gerçekleştirilmiş örnek Kentsel Dönüşüm Projelerinin incelenmesi ve yorumlanması.
14.Öğrencilerin Seminer Sunumu, Genel Değerlendirme ve Öneriler
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav7214
Final Sınavı6212
Derse Katılım14114
Rehberli Problem Çözümü14114
Seminer8324
Toplam78