Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HRT214 Kalite Yönetimi ve Standartlar (SD 2) 927006 2 4 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bilgiye ulaşmanın çok çabuk ve kolay gerçekleştiği, müşteri beklentilerinin sürekli arttığı ve teknolojinin süratle ilerlediği günümüz dünyasında en yüksek kaliteyi ürün ve hizmet yapısında sağlayan işletmeler ayakta kalmayı başarabilmektedir. Bu kapsamda bu dersin amacı, öğrencilere kalite yönetiminin temel konuları hakkında bilgi vermek ve kalite araçlarını kullanabilir hale getirmek suretiyle üretim ve hizmet işletmelerinin ihtiyaç duyduğu yapıda harita mühendisi yetiştirmektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Kalite problemlerine dönük veri üretilmesini, bu verilerin analiz edilmesini ve analiz sonuçlarına göre sürece yön verilmesini sağlayan kalite araçlarına hakim olmak
  2. Kalite bilincine sahip olmak, kalitenin üreticiler ve hizmet sağlayanlar için önemini kavramak ve kalite yönetiminin temel konularına hakim olmak
  3. Öğrenilen tekniklerle bir üretim veya hizmet sürecine ilişkin kalite probleminin çözülmesi ve sunulması
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Ön koşul bulunmamaktadır.
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Bozkurt R., 2003; Kalite İyileştirme Araç ve Yöntemleri, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları.
2. Bozkurt R., 2003; Kalite Maliyetleri, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları.
3. Dereli T. ve Baykasoğlu A., 2003; Kalite ve Hayata İzdüşümleri, Nobel Yayın Dağıtım
4. Şimşek M., 2004; Toplam Kalite Yönetimi, Alfa Basım Yayım Dağıtım
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Temel Kavramlar, Kalitenin Öncüleri ve Kalite Alanındaki Katkıları, Toplam Kalite Yönetimi, Kaizen Felsefesi, Kalitenin Ekonomisi, Kalite Araçları (Sorun Çözme Teknikleri), Yönetim Araçları, Kalite Fonksiyon Yayılımı, Kalite Çemberleri, Kalite Yönetim Sistemi, Diğer Yönetim Sistemleri
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Temel Kavramlar (Kalite nedir?, Müşteri, müşteri memnuniyeti, Kalitenin öncüleri, imalat kalitesinin boyutları, hizmet kalitesinin boyutları, kalitenin bileşenleri, kaliteyi etkileyen faktörler)
2.Kalitenin Ekonomisi
3.Toplam Kalite Yönetimi
4.Sürekli İyileştirme (Kaizen), aşamaları, araçları ( 5S, 5N1K, 5N, 3MU,...)
5.Kalitenin Araçları (Beyin Fırtınası, Akış diyagramı)
6.Kalitenin Araçları (Çetele Diyagramı, Pareto Diyagramı)
7.Kalitenin Araçları (Sebep-sonuç diyagramı, histogram)
8.Kalitenin Araçları (Dağılım Diyagramı, kontrol grafikleri)
9.Yönetim Araçları (Afinite/Yakınlık Diyagramı, İlişkiler Diyagramı, Ağaç Diyagramı, Matris diyagramı)
10.Ara Sınav
11.Yönetim Araçları (Öncelik matrisi, matris veri analizi, proses karar diyagramı, ok diyagramı)
12.ISO 9001:2015 Kalite yönetim sistemi ve diğer yönetim sistemleri
13.Öğrenci projelerinin sunumu
14.Öğrenci projelerinin sunumu
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Rapor Hazırlama150
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Toplam76