Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HRT313 Dijital Görüntü İşleme (SD 3) 927006 3 5 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Sayısal görüntü işleme tekniklerinin temel yaklaşımlarının, fotogrametri ve uzaktan algılama alanlarında kullanılabilecek içerikle öğretilmesi.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. Erdem Emin Maraş
Öğrenme Çıktıları
  1. Görüntülerin matematiksel ifadesini ve dijital görüntü veri yapılarını öğrenir.
  2. Dijital görüntülerin doğasını öğrenir.
  3. Görüntülerin içerdiği geometrik ve semantik bilgilerin varlığını ve ilişkisini kavrar.
  4. Görüntüleri düşük düzeyli işleyebilecek yazılımlar geliştirir.
  5. Görüntülerin radyometrik hatalarını düzeltebilmek için gereken teknikleri öğrenir.
  6. Öğrendiği görüntü işleme tekniklerini, kendi yazacağı program fonksiyonlarıyla uygular.
  7. Geliştireceği bilgisayar programlan için veri yapılan,algoritmalar, sayısal çözümleme ve lineer cebir konulannda zorunlu olarak bilgilerini yeniler ve geliştirir.
  8. Görsel bilginin gücünü, önemini ve teknoloji için değerini anlar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Gonzalez R., 1987. Digital Image Processing, Addison Wesley Publishing, USA.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Dijital görüntü işlemenin temelleri, dijital görüntülerin yapısı, görüntüleme teknikleri, dijital görüntülerin matematiksel ifadesi, görüntü dönüşümleri, görüntü iyileştirme teknikleri, görüntü onarma, görüntü bölümleme teknikleri, görüntü sıkıştırma.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dijital görüntü işlemeye giriş, temel kavramlar ve tanımlar.
2.Görüntülerin elde ediliş yöntemleri, geometrik ve radyometrik örnekleme.
3.Renk uzaylan ve renk dönüşümleri.
4.Piksellerin komşuluk ve bağlantılılık ilişkileriMatris olarak görüntü.
5.Görüntü formatlan.
6.Görüntü verilerini işlemek için gereken programlama tekniklerine genel bakış.
7.Görüntülerde gürültü kavramı. Konumsal filtreler.
8.Görüntülerde gradyen kavramı. Kenar filtreleri ve görüntü bölümleme
9.Görüntülerin iyileştirmesi teknikleri. Görüntü histogramı ve görüntülerin istatistiksel yorumları.
10.Arasınav
11.Histogram dönüşüm teknikleri. Histogram modifikasyon teknikleri.
12.Geometrik görüntü dönüşümleri ve yeniden örnekleme.
13.Görüntülerde doku (texture) bilgilerinin kullanılması.
14.Korelasyon teknikleri ve görüntü eşleştirme.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Quiz450
Toplam250
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Rehberli Problem Çözümü14228
Ev Ödevi4520
Toplam80