Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HRT411 Bilim Tarihi (SD 5) 927006 4 7 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bilim ve felsefenin gelişim sürecini incelemek, bu sayede öğrencilerin yöntemli düşünmelerini daha da geliştirmek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Sedat Doğan
Öğrenme Çıktıları
  1. Bilimin ve teknolojinin çok büyük uğraşlar gerektirdiğini, gelişmeler için özgün ve özgür bireyler olunması gerektiğini kavrar.
  2. Aklın ve bilginin doğasını öğrenir. Bilimsel düşünceyi özümser.
  3. Kavramlar (idealar) ile gerçek dünya (gerçeklik) arasındaki ilişkileri kuran bağın (anlamın) mantıksal tutarlılık gerektirdiğini ve bunu anlamak için akıldan başka bir aracın olamayacağını öğrenir.
  4. Felsefenin bilim ve toplum için önemini kavrar.
  5. Farklı düşünsel yaklaşım tarzlarını öğrenir.
  6. Bilim ve felsefenin ilişkisini ve bunların gelişim sürecini anlar.
  7. Kuramların doğasını ve bunların gerçeklikle ilişkisini ve anlamını kavrar ve yorumlar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Bilim tarihi, felsefe ve bilim felsefesi ile ilgili kitaplar ve makaleler.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Bilim Felsefesi, Platonizm, Usçuluk, Fenomenoloji, Varoluşculuk, Diyalektik Materyalizm, Determinizm ve Konstrüktivizm, Fiziksel gerçekliğin kavramsallaştırılması ve modellenmesi, Jeodezinin tarihçesi, kronolojik olarak gelişmeler, jeodezi tarihinde önemli kilometre taşları, haritacılıkla ilgili kurumlar, haritacılık eğitiminin gelişimi, haritacılığın uygulama alanları, geçmişten günümüze haritacılar ve haritacılık çalışmaları. Ünlü haritacılar.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Bilim tarihine giriş
2.Bilim felsefesiEpistemoloji ve epistemolojik kuramlar
3.Tümdengelim ve tümevarım. Silojizm.
4.Platonizm
5.Usçuluk
6.Deneycilik
7.Diyalektik materyalizm
8.Determinizm ve konstrüktivizm
9.Fenomenoloji
10.Arasınav
11.Varoluşculuk
12.Fiziksel gerçekliğin kavramsallaştırılması
13.Elektromanyetik dalga teorisinin felsefe temelleri
14.Haritacılık tarihi ve felsefe ilişkisi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav170
Ev Ödevi330
Toplam160
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma339
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Ev Ödevi3515
Toplam66