Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HRT416 Proje Planlaması (SD 6) 927006 4 8 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Proje planlama metotları ve yöntemleri ile proje maliyetlerinin ve sürelerinin tespiti ve değerlendirmesi konularının öğrencilere kavratılması ve Yöneylem araştırması tekniklerinin kullanımının geliştirilmesi.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Aziz ŞİŞMAN
Öğrenme Çıktıları
  1. CPM-PERT şemaları ile planlama ve proje takibi yapabilecek
  2. GANT şemaları ile planlama ve proje takibi yapabilecek
  3. Mesleki faaliyetler için mali analiz ve fiyat önerisi yapabilecek
  4. Proje Planlaması Kavramını ve yöntemlerini tanıyacak
  5. Faaliyetlerinde Proje planlaması tekniklerinden hangisini kullanacağına karar verebilecek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Bıyık, C., Tüdeş, T., 2001, Harita Çalışmalarında Proje Planlaması ve Yönetimi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayın No: 204, Trabzon. 167Levin, I.R., Kırkpatrick, A.C, 1973, PERT ve CPM ile Planlama Denetim, ODTÜ İdari Bilimler Fakültesi Yayını No:12, Ankara.Uzel, T., 1985, Harita Mühendisliğinde Yöneylem Araştırması, Yıldız Üniversitesi Yayınları, Sayı 189, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Proje Planlaması ile ilgili temel kavramlar, Başlıca Yöneylem Araştırması Yöntemleri, Proje Tanımı ve Proje Planlaması. Gannt Diyagramı ile Proje Planlama Yöntemi. Ağ Diyagramı, Ağ Diyagramı Projelerinin Hazırlanması. Projelerde Kritik Faaliyetlerinin ve Bollukların Belirlenmesi. Projelerde Süre – Maliyet- Kapasite İlişkileri ve Kritik Yolun Kısaltılması. CPM-PERT Yöntemi. Haritacılıkta Proje Planlamasını Etkileyen Faktörler. Proje Yönetimi. Proje Maliyetlerinin Hesaplanması. Harita Projelerinin İhale Yoluyla Yaptırılması.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Proje ve Proje Planlaması Tanımı
2.Proje Planlaması ile ilgili temel kavramlar
3.Başlıca Yöneylem Araştırması Yöntemleri
4.Gannt Diyagramı ile Proje Planlama
5.Ağ Diyagramı Projelerinin Hazırlanması
6.Projelerde Kritik Faaliyetlerinin belirlenmesi
7.Projelerde Bollukların Belirlenmesi
8.Arasınav
9.PERT Yöntemi
10.PERT Yönteminin uygulamaları
11.Jeodezide CPM-PERT Yöntemi uygulamaları
12.Kritik Yolun Belirlenmesi
13.Kritik Yolun farklı yöntemlerle Belirlenmesi
14.Haritacılıkta Proje Planlamasını Etkileyen Faktörler ve proje maliyetlerinin hesaplanması
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11515
Derse Katılım14228
Rehberli Problem Çözümü14228
Toplam81