Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HRT426 Konumsal Veri Altyapıları (SD 6) 927006 4 8 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı öğrencilere konumsal veri altyapılarının tasarım, gelişim ve çözüm değerlendirmeleri ile ilgili olarak bilgi, beceri ve yetkinlik sağlamaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Derya ÖZTÜRK
Öğrenme Çıktıları
  1. Konumsal Veri Altyapısının tarihsel gelişimi ve temel kavramlarını (teknik, organziasyonel, yasal ve etik) öğrenir.
  2. ISO, OGC ve INSPIRE ekseninde standart konusunu kavrar.
  3. Konumsal veri altyapılarının e-Devlet’teki rolünü kavrar.
  4. Bir konumsal veri altyapısı için gerekli sistem tasarımı ve gerçekleştirim statejilerini öğrenir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Akıncı, H., 2006. Konumsal Veri Altyapılarının Web Servisleri İle Gerçekleştirilmesi: Mevcut Durum Analizi ve Gelecek Yönelimlerinin Belirlenmesi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Trabzon.
KONEČNÝ, Milan. The Digital Earth:Spatial Data Infrastructures from Local to Global Concept (The Digital Earth: Spatial Data Infrastructures from Local to Global Concept). 1999. vyd. Beijing, China: Chief Guanhua Xu and Yuntai Chen, 1999. 7 pp. Towards Digital Earth I. ISBN 7-03-005600-0
Nebert, D., 2004. Developing Spatial Data Infrastructures: The SDI Cookbook, Version 2.0, GSDI.
http://inspire.jrc.ec.europa.eu/
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Konumsal Veri Altyapısı – Kavramlar ve temel presnsipler; veri modelleme ve konumsal veritabanları; Standartlar; Metaveri; Coğrafi servisler; INSPIRE; Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Konumsal Veri Altyapısı – Kavramlar ve prensipler
2.Global, Avrupa ve Ulusal düzeyde Konumsal Veri Altyapıları
3.Konumsal veri altyapıları için teknik değerlendirme
4.Veri modelleme ve konumsal veritabanları
5.Kartoğrafya, CBS ve Uzaktan Algılamanın Konumsal Veri Altyapılarındaki Rolü
6.INSPIRE-Temel Prensipler
7.Standartlar – ISO, OGC
8.Metaveri
9.Coğrafi servisler
10.ARASINAV
11.Konumsal Veri Altyapılarının Organizasyonel ve Hukuki Yönleri
12.Konumsal Veri Altyapılarının Organizasyonel ve Hukuki Yönleri: - e-Devlet
13.Konumsal Veri Altyapılarının Organizasyonel ve Hukuki Yönleri: - Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı
14.Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı - Mevcut durum değerlendirmesi, Problemler ve çözüm önerileri
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11818
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
Toplam75