Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HRT419 Kıyı Yönetimi (SD 5) 927006 4 7 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Kıyıların korunmasında yasal düzenlemeler, imar planları ve plan uygulamalarının önemini pekiştirmek
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Faik Ahmet Sesli
Öğrenme Çıktıları
  1. Kıyı ve kıyı bilinci kavramları üzerine düşünme ve bu kavramların meslekler arası ilişkiler üzerindeki etkisi hakkında detaylı bilgiler edinme imkanı bulabilecekler.
  2. Kıyıların kirlenmesi ve sanayileşme etkisi, ülkemizdeki ve dünyadaki önemli kıyı sorunları, gelişmiş ve az gelişmiş ülkelerde kıyı konuları üzerinde bilgiler edinebilecekler
  3. Planlama işlemleri ile kıyı ilişkisi, Türkiye\'de kıyı bilinci ve kıyı mevzuatı, kıyı kirliliği ve uluslararası ilişkiler hakkında detaylı bilgiler edinebilecekler
  4. Kıyının korunmasında imar planları ve uygulamalarının önemi, kıyı sorunlarının çözümünde bireysel ve kurumsal görevler konusunda detaylı bilgilere sahip olacaklar
  5. Öğrenci seminer sunumları ile kıyı sorunları ve çözüm önerileri üzerine uygulamalar yapabilecek, kıyı sorunları hakkında bireysel düşünceler geliştirebilecekler
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Robert KAY, Jacqueline ALDER, Coastal Planning And Management, 1999.• Sesli, F.A., Çete, M. ve Akyol, N. “Avrupa Birliği Ülkelerinde Kıyı Mevzuatı”, Türkiye’nin Kıyı Ve Deniz Alanları VI. Ulusal Konferansı, Türkiye Kıyıları 06 Bildiriler Kitabı, Cilt 1, s. 93-102, 7-11 Kasım 2006, Muğla Üniversitesi, Muğla.• Sesli, F. A., Aydınoğlu, A. Ç. ve Akyol, N., “Kıyı Alanlarının Yönetimi”, Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Harita Ve Kadastro Mühendisleri Odası 9. Türkiye Harita Bilimsel Ve Teknik Kurultayı, Bildiriler Kitabı, s.757-768, 31 Mart - 4 Nisan 2003, Ankara.• Aydınoğlu, A. Ç., ve Sesli, F. A., “Kıyı Alanları Yönetiminde Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı”, Türkiye’nin Kıyı Ve Deniz Alanları VI. Ulusal Konferansı, Türkiye Kıyıları 06 Bildiriler Kitabı, Cilt 2, s. 875-884, 7-11 Kasım 2006, Muğla Üniversitesi, Muğla.• Sesli, F.A., “Türkiye’de Kıyı-Mülkiyet İlişkilerinin İrdelenmesi: Trabzon Sahil Geçiş Yolu Örneği”, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 2005, Trabzon, 133 sayfa.• Eke, F., Kıyı Mevzuatının Gelişimi ve Planlama, T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü, Yayın no:77, Ankara, 1995.• Kıyı Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği, T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma Genel Müdürlüğü, Yayın no:56, Ankara, 1996.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Sürdürülebilirlik kavramı, Kıyı Alanlarının Tanımı, Kıyı Yönetiminde Ve Planlamada Genel Kavramlar, Ülkemizde kıyı mevzuatının gelişimi, Kıyılarla ilgili yasal dayanaklar, Kıyı Alanları Yönetimi, Kıyı Alanlarının Kullanımında Kamu Yararı, Kıyı Alanlarının Planlaması, Türkiye’de Kıyı Planlaması Ve Yeni Girişimler, Kıyı Alanlarının Yönetiminde Sorunlar, Kıyı Alanlarının Yönetiminde Fotogrametri, Uzaktan Algılama ve GIS Kullanımı, Deniz kadastrosu kavramı, içeriği ve gelişmiş ülkelerdeki örnekleri, Sonuç ve Değerlendirme.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Sürdürülebilirlik kavramı, Kıyı Alanları ile ilgili genel tanımlar, kavramlar
2.Kıyı Alanlarının Kullanımında Kamu Yararı
3.Geçmişten günümüze Kıyı ile ilgili yasal dayanaklar, Kıyı Kanununun Gelişimi,
4.Kıyı Kenar Çizgisi Tespiti İşlemleri, Harita Mühendislerinin Rolü
5.Kıyı Alanlarının Planlaması ve Uygulama Sorunları,
6.Kıyı Alanlarının Yönetimi ile ilgili temel kavramlar
7.Kıyı Alanlarının Yönetimi ve Karşılaşılan Sorunlar
8.Kıyı Alanlarının Yönetiminde Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı,
9.ARASINAV
10.Türkiye’de Kıyı Planlaması ve Yönetimine Yönelik Yeni Girişimler,
11.Kıyı Yönetimi ve Planlama Tekniklerinin İncelenmesi
12.Bütünleşik Kıyı Yönetimi ve kurumsal düzenlemeler
13.Deniz kadastrosu kavramı, içeriği ve gelişmiş ülkelerdeki örnekleri
14.Öğrencilerin Seminer Sunumu, Genel Değerlendirme.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav8216
Final Sınavı5210
Derse Katılım14228
Rehberli Problem Çözümü14114
Seminer10110
Toplam78