Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HRT421 Altyapı Kadastrosu (SD 5) 927006 4 7 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilere altyapı kadastrosunun içeriğini ve önemini kavratmak ve mülkiyetin 3. boyutunun tesciline yönelik uygulamaları kavratmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Aziz ŞİŞMAN
Öğrenme Çıktıları
  1. Kadastro kavramı, türleri ve gelişim sürecini bilecek.
  2. Altyapı tesislerinin türlerini ve altyapı kadastrosunun öneminin kavramış olacak.
  3. Altyapı tesislerinin mülkiyetle ilişkin 3 Boyutlu uygulamalarını bilecek.
  4. Çok amalı kadastro kavram ve uygulamalarını bilecek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Açlar A.: Kentsel Teknik Altyapı Planlaması, ders notları, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2002, İstanbul.TKGM, Tescile Konu Harita ve Planlar Yönergesi.4721 sayılı Türk Medeni Kanunu2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu3194 Sayılı İmar Kanunu634 sayılı kat mülkiyeti kanunu5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi KanunuAltyapı Kadastrosu ve 3 Boyutlu Kadastro Hakkında Makale ve bildiriler
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
2 boyutlu kadastro çalışmaları ve 3 boyutlu kadastro çalışmalarının ve yasal dayanakları, uygulama ilkeleri. Altyapı kadastrosunun önemi,. Tescile konu olan yer altı ve yerüstü tesisleri, Kadastroda altyapı ve üstyapı tesislerinin belirlenmesi ve mülkiyet haklarının tescil edilmesi. Altyapı kadastrosuna örnek olacak önemli çalışmalar.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Kadastro Kavramı ve Kapsamı
2.Altyapı kadastrosunun önemi
3.Teknik Altyapı Unsurları
4.Altyapı Kadastrosunun Kapsamı
5.Geçerli yasalara göre Teknik altyapıların tescilleri
6.Altyapı Tesisleri İçin İrtifak Hakki Tesisi
7.Altyapı Tesisleri İçin Kamulaştırma
8.İrtifak Hakları ve Kamulaştırma Uygulamalarının Teknik Yönleri.
9.Arasınav
10.İrtifak Hakları ve Kamulaştırma Uygulamalarının Hukuksal Yönleri
11.Dünyadan tarihi teknik altyapı tesisleri
12.Altyapı Tesislerinin Ölçülmesi ve Haritalama
13.Aykomeler
14.Altyapi Bilgi Sistemi
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11515
Derse Katılım14342
Ev Ödevi11515
Toplam82