Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HRT418 Yabancıların Taşınmaz Mal Edinimi (SD 6) 927006 4 8 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Yabancıların taşınmaz edinimi politikalarına üst bakış sağlamak
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Faik Ahmet Sesli
Öğrenme Çıktıları
  1. Yabancıların taşınmaz ediniminde temel kavramları öğrenme
  2. Türk Mevzuatında yabancıların taşınmaz edinimine genel bir bakış kazanımı,
  3. AB ülkelerinde yabancıların taşınmaz edinim kurallarının analizi
  4. Yabancıların taşınmaz edinimine yönelik kavramsal bilgi sistemi tasarımı.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Tüdeş, T. , Bıyık, C., 1997, Kadastro Bilgisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayın No: 50, Trabzon. 518 s.Oğuzman, M. K., 1978,
2644 sayılı Tapu Kanunu
2644 Sayılı kanun gereğince çıkarılan genelge(1662 2008/12)
Uzun, B. ve Yavuz, A. 2003; A New Vision in Compromising of Civilizations: The Right of Real Property Acquisition of Foreigners in Turkey, 2nd FIG Regional Conference, 2-5 December ,Marrakech, Morocco
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Taşınmaz Mal Olarak Toprağın Tanımı ve Önemi, Yabancı Kavramı, Karşılıklılık ilkesi, Avrupa birliği (AB) üye ve aday ülkelerinde taşınmaz mal edinimi, Kısıtlamalar, Konuyla ilgili mevzuatın incelenmesi, Kentsel ve Tarımsal alanlar yönünden gözden geçirilmesi.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Giriş
2.Mütekabiliyet yani Karşılıklılık ilkesi
3.Avrupa Birliği (AB) üye ve aday ülkelerinde taşınmaz mal edinimi I
4.Avrupa Birliği (AB) üye ve aday ülkelerinde taşınmaz mal edinimi II
5.Avrupa Birliği (AB) üye ve aday ülkelerinde taşınmaz mal edinimi III
6.Avrupa Birliği (AB) üye ve aday ülkelerinde taşınmaz mal edinimi IV
7.Avrupa Birliği (AB) üye ve aday ülkelerinde taşınmaz mal edinimi V
8.Kısıtlamlar I
9.Kısıtlamlar II
10.Arasınav
11.Konuyla ilgili mevzuatın incelenmesi I
12.Konuyla ilgili mevzuatın incelenmesi II
13.Avrupa Birliği tarihçesi
14.Kentsel ve tarımsal alanlar yönünden gözden geçirilmesi I
15.Yılsonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav7214
Final Sınavı428
Derse Katılım14228
Rehberli Problem Çözümü428
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma717
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma428
Toplam73