Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
END482 Stratejik Planlama (TS 8.2) 927001 4 8 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Geleceğin yöneticilerine işletmelerde değer yaratabilmeleri için; işletmeleri etkileyen iç ve dış çevre faktörleri değerlendirebilme, işletmenin kuvvetli ve zayıf yönlerini ortaya çıkarabilme, işletmenin çevreye uyumunu sağlayabilme ve bununla ilgili gerekli analizleri yapabilme yeteneğini geliştirme, karşılaşılan fırsat ve tehditleri belirleyebilme, bu kapsamda hedefleri belirleyebilme, stratejik fayda sağlama, rakiplerle kıyaslama yapabilme vb yetenekleri, bilgiyi ve deneyimi sağlamak amaçlanmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1) Eren E. (2010), "Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası", Beta Basım Yayım
2) Ülgen H., Mirze S.K., (2010), "İşletmelerde Stratejik Yönetim", Beta Basım Yayım
3) Dinçer Ö. (2007), "Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası", Alfa Yayınları
4) Aswathappa K., Reddy G. Sudarsana, (2010), "Strategic Management : Concepts and Cases", Himalaya Pub. House
5) Appannaiah H. R., Narayana Reddy P., Ramanath H. R., (2009), "Strategic Management", Himalaya Pub. House
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
strateji, stratejik yönetim ve temel kavramları, stratejik planlama, durum analizi, stratejik amaç ve hedef belirleme, performans göstergelerinin belirlenmesi, stratejik analizlerin yapılması, örnek olaylar
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Strateji kavramı ve stratejinin önemi
2.Stratejik yönetim ve stratejik yönetim ile ilgili genel kavramlar
3.Stratejik yönetim süreçleri
4.Stratejik planlama
5.Durum analizi (SWOT analizi) - özdeğerlendirme
6.Durum analizi (SWOT analizi) - dış değerlendirme
7.Stratejik amaç belirleme
8.Stratejik hedef belirleme
9.Performans göstergelerinin belirlenmesi
10.Performans programı-bütçe ilişkisi
11.Stratejik fayda analizi
12.Portföy analizi
13.Stratejik yönetim için örnek olay
14.Stratejik yönetim için örnek olay
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11010
Bütünleme Sınavı11010
Quiz11010
Derse Katılım14570
Ev Ödevi41040
Toplam150