Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
END464 Karar Teorisi ve Analizi (TS 8.1) 927001 4 8 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı, Karar vermede karşılaşılan bir problemi formüle etme, matematik modelini kurma, modelden çözümünü elde etme, modeli ve çözümünü kontrol etme, değerlendirme, elde edilen çözümü uygulama bilgi ve becerisini kazandırmaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Arş. Gör. Dr. Barış ÖZKAN
Öğrenme Çıktıları
  1. Karar verme için gerekli teorik bilgileri öğrenmek.
  2. Belirsizlik ve riskli ortamlarda etkili karar vermeye yönelik model, metodoloji ve yöntemlerini öğrenmek ve uygulayıcı seviyede bilgi sahibi olmak.
  3. İşletme problemlerini analiz edebilme ve bunları oyun teorisini kullanarak çözebilme.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Clemen, R.T., and Reilly, T., Making Hard Decisions: An Introduction to Decision Analysis, 2nd edition, Duxbury Press, 2000.2. Karar Teorisi, Zerrin Aladağ, 2011 Umuttepe Yayınevi
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Karar almanın öğeleri, Karar verme ortamı. belirsizlik altında karar alma kriterleri: maximax, maximin, minimax, Laplace, Hurwicz; risk altında karar alma kriteri olarak beklenen değer kriteri, duyarlılık analizi, Bayes hesabı ile bilgi sonrası analiz, tam bilginin ve örneklem bilgisinin beklenen değerleri, fayda değerlerinin belirlenmesi . Karar verme problemlerinin yapılandırılması. Karar ağaçları.Oyun Teorisi. Çok Amaçlı karar verme. Çok kriterli karar verme
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Karar teorisine giriş ve karar modellerin sınıflandırılması
2.Belirlilik ve belirsizlik altında karar alma,laplace kriteri, Maksimin kriteri, minimaks
3.Belirlilik ve belirsizlik altında karar alma, fırsat kaybı , Hurwicz kriteri,
4.Risk profilleri, Baskın alternatifler.
5.Risk altında karar alma, beklenen değer kriteri, beklenen fırsat kaybı
6.Karar ağacı analizi
7.Oyun Teorisi ve oyun modellerine giriş
8.Ara Sınav
9.iki kişili sıfır toplamlı oyunlar.
10.Çok Amaçlı karar verme
11.Çok kriterli karar verme yöntemleri
12.Çok kriterli karar verme yöntemleri (devam)
13.Proje sunumları
14.Proje sunumları
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı180
Proje Sunma120
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav166
Final Sınavı11010
Bütünleme Sınavı11010
Derse Katılım149126
Toplam152