Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
END320 Hizmet Sistemleri (TS 6.1) 927001 3 6 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Ulusal ve uluslararası ekonomilerde hizmet sektörünün payı gün geçtikçe artmaktadır. Programda seçmeli olarak sunulan bu ders de, öğrencilere imalatçı firmaların hizmet yönü de dahil olmak üzere, hizmet sistemlerinin tasarımı, denetimi, planlaması ve değerlendirilmesi konusunda yardımcı olması amaçlanmıştır
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Arş.Gör. Dr. Zeynep CEYLAN
Öğrenme Çıktıları
  1. Hizmet sistemlerini analiz etmeye ve bu sistemlerin performansını ölçüp iyileştirmeye yönelik nicel araçlar kullanabilir.
  2. Hizmet sistemlerinde kuyruk modelleri kurma, rotalama ve fazladan rezervasyon problemlerini çözme, talep tahmini yapma, hizmette kapasite planlama ve stok yönetme konularında çeşitli teknikler uygulayabilir
  3. Hizmette proje yönetimi yapabilir
  4. Tüm hizmet işlemleri kavramlarını vaka analizlerinde kullanarak çözümler üretebilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
- Ersöz S., Aktepe A., (2018), Hizmet/Servis Sistemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
- Chang C.M. , (2010), Service Systems Management and Engineering: Creating Strategic Differentiation and Operational Excellence 1st Ed.,John Wiley ve Sons, Inc.
- Haksever C., Render B., Russell R.S., Murdick R.G., (1999), Service Management and Operations, 2nd Ed., Prentice Hall.
- Power point sunuları ile desteklenmiş ders notları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Hizmet sistemlerinin yetkinliklerini, yapısını ve problemlerini tanımlamak
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1. HİZMET SEKTÖRÜ, HİZMET KAVRAMLARI: Hizmetlerin tanımı, Mal ve Hizmetler, Hizmetlerin gelişimini açıklayan teoriler, Hizmet paketi
2.HİZMET KAVRAMLARI , HİZMETİN YAPISI VE HİZMET KARŞILAŞMALARI: Hizmet operasyonlarının özellikleri,Hizmetlerin sınıflandırılması, Hizmet karşılaşmaları
3.HİZMET KARŞILAŞMALARI: Özellikleri, Hizmet karşılaşması elemanları: Hizmet sağlayıcı (sunucu), sunma sistemi, fiziksel kanıt, Müşteriler.
4.TEKNOLOJİ, BİLGİ SİSTEMLERİ VE HİZMETLER: Bilgi sistemleri ve faydaları, Hizmetlerde bilgi sistemlerinin kullanımı, Elektronik ticaret, EDI
5.HİZMETLERDE TESİS YER SEÇİMİ VE DÜZENLEME (YERLEŞİM): Yer seçimi (Location), Yer seçimi ve mevki seçimi için kantitatif metotlar.Çoklu mevkiler
6. HİZMETLERDE TESİS YERLEŞİMİ: Yerleşim stratejileri-Ürüne Göre Yerleşim ve Hat Dengeleme Problemi, Sürece göre yerleşim,Ofis yerlşimi,Perakende Yerleşm
7.HİZMET SÜREÇLERİNİN ANALİZİ VE TASARIMI: Süreç şemaları, Hizmet tasarısı,HİZMET SİSTEMLERİNDE TALEBİN VE YÖNETİLMESİ
8. HİZMET SİSTEMLERİNDE TALEBİN VE ARZIN YÖNETİLMESİ: Talebi yönetme stratejileri, Arzı yönetme stratejileri, Kazanç Yönetimi
9.BEKLEME HATTI (KUYRUK) MODELLERİ: Bir bekleme hattı sisteminin karakteristikleri, Kuyruk performansının ölçülmesi, Kuyruk model çeşitleri
10.Ara Sınav
11.HİZMET VERİMLİLİĞİ VE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ: Verimlilik kavramı,Etkinlik,Etkililik,Veri Zarflama Analizi,
12.HİZMETLERDE ARAÇ ROTALAMA VE ÇİZELGELEME, HİZMET İŞLETMELERİNDE MARKALAŞMA, VATANDAŞA HİZMET ŞARTI
13.HİZMETLER İÇİN DOĞRUSAL PROGRAMLAMA VE AMAÇ PROGRAMLAMA UYGULAMALARI
14. HİZMET STOK SİSTEMLERİ
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Proje Hazırlama13030
Proje Sunma111
Bireysel Çalışma1010100
Toplam179