Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
END461 Güvenilirlik ve Bakım Planlama (TS 71.) 927001 4 7 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bakım faaliyetleri bir işletmenin müşteri beklentilerini zamanında ve yeterli düzeyde karşılanmasının sağlanmasında anahtar rol oynayan faaliyetlerdendir. Bu ders kapsamında bakım planlanması için esas teşkil edecek analizlerin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. Sermin Elevli
Öğrenme Çıktıları
  1. Bakımın işletme faaliyetleri üzerindeki etkisini ve önemini anlar
  2. Bakım verilerini analiz ederek bakım planlaması yapabilir
  3. Hata Türü ve Etkileri Analizi ile Hata Ağacı Analizini kullanabilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Prof. Dr. Mustafa Köksal, Bakım Planlaması, Seçkin, 2007
Akın B.; Hata Türü ve Etkileri Analizi, Bilim Teknik Yayınevi, 1998
Blanchard B.S. and Fabrycky W.J.; Systems Engineering and Analysis, Prentice Hall, 1998
Bowman M.S.; Applied Economic Analysis for Technologists, Engineers and Managers, Prentice Hall, 1999
Jones R.B.., Risk Based Management: A Reliability Centered Approach, Gulf Publishing, 1995
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Güvenilirlik Analizine Giriş, Arıza Oranı Kuralları, Paralel ve Seri Bağlı Sistemde Güvenilirlik, Güvenilirliğin Maliyeti, Hata Türü ve Etkileri Analizi, Hata Ağacı Analizi, Bakım Kolaylığı ve Tamir Oranı, Hazır Bulunma Oranı, Ekonomik Ömrün Tespiti, Bakım Türleri, Güvenilirlik Esaslı Bakım
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Temel Kavramlar
2.Güvenilirlik, Arızalar Arası Ortalama Süre, Arıza Oranı, Banyo Küveri Eğrisi
3.Güvenilirlik Hesaplamalarında Kullanılan Olasılık Dağılımları
4.Üstel Dağılım ve Normal Dağılım Nomografı
5.Seri ve Paralel Bağlı Sistemde Güvenilirlik
6.Yedek Kullanımın Güvenilirliğe Etkisi
7.Hata Ağacı Analizi
8.Hata Türü ve Etkileri Analizi
9.Bakım Kolaylığı, Tamir için Ortalama Süre
10.Ara Sınav
11.Bakım Kolaylığı Hesaplamalarında Kullanılan Olasılık Dağılımları
12.Hazır Bulunma
13.Bakım Türleri
14.Bakım Faaliyetlerinin Ekonomik Değerlendirmesi
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Ev Ödevi150
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı11010
Derse Katılım14456
Proje Hazırlama11414
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13333
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13333
Toplam150