Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
END453 Modern Üretim Prosesleri (TS 7.1) 927001 4 7 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
İmalat ve hizmet sistemlerindeki montaj hatları hakkında geniş bilgi vermek. Üretim sistemlerinde farklı şekillerde tasarlanmış olan montaj hatlarında karşılaşılan problemleri çözebilme yeteneğini kazandırmak. Değişik tipteki montaj hattı dengeleme problemlerinin çözümünde kullanılan yöntemleri öğretmek
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Asst.Prof.Dr. Ahad Foroughi
Öğrenme Çıktıları
  1. İmalat ve hizmet sistemlerindeki montaj hatları hakkında geniş bilgi vermek
  2. Üretim sistemlerinde farklı şekillerde tasarlanmış olan montaj hatlarında karşılaşılan problemleri çözebilme yeteneğini kazandırmak.
  3. Değişik tipteki montaj hattı dengeleme problemlerinin çözümünde kullanılan yöntemleri öğretmek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
- Askin, R.G. and Standridge, C.R., (1993), Modelling and Analysis of Manufacturing Systems, John Wiley and Sons, Inc. (Ders Kitabı)
- Scholl, A., (1999), Balancing and Sequencing of assembly Lines, 2nd ed., Physica Verlag.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Üretim sistemleri, Montaj hatları ,Montaj hatları-sınıflandırma ,MHD kavramları, Tek modelli deterministik montaj hattı: sezgiseller, Sezgiseller: en fazla izleyen görev; kilbridge-wester sezgiseli; sıralanmış pozisyon ağırlık yöntemi; comsoal; en büyük küme kuralı, Optimal yöntemler: 0-1 tam sayılı programlama modeli; amaç programlama modeli, Tek modelli stokastik montaj hattı dengeleme problemi , Çok modelli montaj hattı dengeleme problemi, Karma modelli montaj hattı dengeleme problemi , U tipi montaj hatları, Paralel montaj hatları, Çift taraflı (two-sıded) montaj hattı dengeleme ,Maliyet tabanlı (cost orıented) montaj hattı dengeleme.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Üretim sistemleri ve montaj hatları: Siparişe göre üretim, Parti üretimi, Seri üretim, Transfer hatları, Montaj hatları, Terminoloji ve tanımlar.
2.Montaj hattı dengeleme problemi: Montaj hattı dengeleme (MHD) ön hesaplamaları, MHD probleminin sınıflandırılması, MHD problemlerinde karmaşıklık..
3.Tek modelli deterministik MHD problemi sezgisel yöntemler: Kilbridge-Wester yöntemi, COMSOAL yöntemi.
4. Tek modelli deterministik MHD problemi sezgisel yöntemler: RPWT Yöntemi, En büyük küme kuralı.
5.Tek modelli deterministik MHD problemi optimal yöntemler: Tamsayılı programlama modeli, En kısa yol modeli, Amaç programlama modeli.
6.Tek modelli stokastik MHD problemi: Genel tanımlar ve stokastik hat dengelemeyle ilgili konular, maliyet tabanlı dengeleme
7.Çok modelli deterministik MHD problemi: Çok modelli MHD problemi tanımı, Model sıralama yöntemleri.
8.Ara Sınav
9.karışık modelli deterministik MHD problemi, sezgisel ve optimal yöntemler: Karışık modelli hatlar,bir sezgisel, Tamsayılı prog. modeli, model sıralama.
10. karışık modelli deterministik MHD problemi, sezgisel ve optimal yöntemler: model sıralama.
11.U tipi montaj hatları, U tipi MHD problemi, sezgisel ve optimal yöntemler: Tanımlar ve terminoloji, U tipi MHD problemi, U-COMSOAL yöntemi, U-RPWT yöntemi
12.U tipi MHD problemi, sezgisel ve optimal yöntemler: Tamsayılı programlama modeli, En kısa yol modeli.
13.Paralel MHD problemi, sezgisel ve optimal yontemler: Paralel montaj hatları, Tam sayılı programlama modeli, Paralel-COMSOAL sezgisel
14. Çift taraflı (two-sıded) montaj hattı dengeleme: Sezgisel (Lee ve ark, 2001)
15. Maliyet tabanlı montaj hattı dengeleme: tanımlar, matematiksel model ve bir sezgisel metot.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav180
Ev Ödevi220
Toplam120
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav155
Final Sınavı11010
Bütünleme Sınavı11010
Derse Katılım149126
Toplam151