Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
END484 Çizelgeleme (TS 8.2) 927001 4 8 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin temel amacı üretim ve hizmet sistemlerinde karşılaşılan farklı çizelgeleme problemlerinin öğrenciye tanıtılmasıdır. Bu derste, tek makinalı çizelgeleme problemlerinin yanısıra paralel makinalı, atölye tipi ve akış tipi çizelgeleme problemlerinin çözümünde kullanılan eniyileme yöntemleri ve sezgisel tekniklerin de öğrenciye öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Arş.Gör. Dr. Zeynep CEYLAN
Öğrenme Çıktıları
  1. Çizelgeleme ve sıralama kavramlarını açıklayabilme
  2. Çizelgelemede ele alınan farklı performans ölçütlerini tanımlayabilme
  3. Farklı performans ölçütleri için uygun olan çözüm yaklaşımlarını ayırt edebilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
-Pinedo M.L., Scheduling: Theory, Algorithms and Systems, 3rd Ed., Springer, New York, 2008.
-Aslan E., İmalat Sistemlerinde Çizelgeleme, Seçkin Yayıncılık, 2018.
-Sule. R. D., Production Planning and Industrial Scheduling: Examples, Case Studies and Applications, 2nd Ed., CRC Press, 2008.
-Power point sunuları ile desteklenmiş ders notları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Çizelgeleme ve Programlama / Programların Optimalliği / Tek Tezgahta İşleme / Öncelik Baskıları ve Etkinlik / Akış Tipi Atölyeler İçin Yapısal Algoritmalar / Dinamik Programlama Uygulamaları / Çizelgelemede Dal ve Sınır Algoritması Uygulamaları / Paralel Tezgahlardan Oluşan Atölyede Sıralama Problemi / Akış Tipi Atölyelerde Üretim Programlama ve Sıralama / Akış Tipi Atölyelerin Problemlerinin Tespiti / Akış Tipi Atölyeler için Modeller / Önerilen Modellerin Çözüm Yöntemleri / Sezgisel Metodlar / Grafik Esaslı Sezgisel Yöntemlerin Çözüm Yolları / N iş *M makine Durumu İçin Çözüm Metodları.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Çizelgelemeye giriş, çizelgeleme problemlerinin sınıflandırılması
2.Tek makina çizelgeleme problemleri: Basit Sıralama Kuralları
3.Tek makina çizelgeleme problemleri: Gerçek hayat çizelgeleme, NP-zor çizelgeleme problemleri, dal sınır algoritması, dinamik programlama, yaklaşımlar
4.Paralel makina çizelgeleme
5.Paralel makina çizelgeleme
6.Akış tipi sistemlerin çizelgelenmesi
7.Akış tipi sistemlerin çizelgelenmesi
8.Akış tipi sistemlerin çizelgelenmesi
9.Atölye çizelgeleme
10.Ara Sınav
11.Atölye çizelgeleme
12.Lekin yazılımı uygulamaları
13.Stokastik Çizelgeleme
14.Çizelgeleme problemlerinin matematiksel modellenmesi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Quiz5210
Derse Katılım13565
Proje Hazırlama17070
Proje Sunma111
Toplam152