Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İKT253 Yönetim ve Organizasyon 927001 2 3 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
İşletme Yönetimi'nde yöneticilerinin uyguladıkları yönetim ilkeleri konusunda öğrencilerin temel yeteneklerini artırmak. Business Administration in management principles applied by managers to increase students' basic skills.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Tuba BEKİŞ
Öğrenme Çıktıları
  1. Kontrol, karar verme ve koordinasyon süreci hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
  2. İşletme Yönetimi'nde liderlik, motivasyon, iletişimin önemi hakkında yorum yapabileceklerdir.
  3. Öğrenciler; planlama ve stratejik planlama süreci hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Genel İşletme I ve II
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Prof.Dr.Erol Eren, Yönetim ve Organizasyon, Beta Yayıncılık, İstanbul.
Prof.Dr.Nurullah Genç, Yönetim ve Organizasyon: Çağdaş Sistem ve Yaklaşımlar, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
Hakan Koç ve Melih Topaloğlu, Yönetim Bilimi, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Yönetim ve Organizasyon: Giriş
2.Yönetim İlkeleri I: Planlama
3.Yönetim İlkeleri II: Organizasyon
4.Organizasyon Teorileri: Geleneksel, Neo-klasik, modern ve çağdaş yönetim teorileri
5.Yönetim İlkeleri III: Yöneltme
6.Liderlik
7.Motivasyon
8.Örgütsel İletişim
9.Ara Sınav
10.Yönetim İlkeleri IV: Kontrol
11.Karar verme
12.Koordinasyon (eşgüdüm)
13.Çağdaş Yönetim Becerileri: Kaynak bağımlılığı, Strateji, Vekalet, İşlem Maliyeti, Kurumsallaşma, Outsourcing
14.Çağdaş Yönetim Becerileri: Toplam Kalite, Temel yetenek, Güçlendirme, Kıyaslama, Öğrenen organizasyonlar, Kurumsal şirket yönetimi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11212
Final Sınavı11212
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü14228
Toplam94