Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İKT257 Envanter Bilanço 927001 2 3 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
İşletmelerde dönem sonunda yapılması gereken envanter ve değerleme işlemlerine ilişkin gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. İdris VARICI
Öğrenme Çıktıları
  1. Envanter ve değerleme kavramlarını açıklayabilirler.
  2. Envanter işlemlerinin neden gerekli olduğunu kavrayabilirler.
  3. Muhasebe İlkelerine göre gerekli dönem sonu işlemlerini yapabilirler.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Yusuf Sürmen, Muhasebe 2, Derya Kitabevi, Trabzon. Remzi Örten, Dönem Sonu Muhasebe Uygulamaları, Gazi Kitabevi, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Envanter ve bilanço ile ilgili temel kavramlar, değerleme ölçüleri, varlık ve kaynak unsurlarına ilişkin dönem sonu işlemleri, gelir ve gider unsurlarına ilişkin dönem sonu işlemleri, mali tabloların düzenlenmesi.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Envanter ve bilanço ile ilgili temel kavramlar
2.Envanter ve bilanço ile ilgili temel kavramlar
3.Hazır değerler ve dönem sonu işlemleri
4.Menkul kıymetler ve dönem sonu işlemleri
5.Ticari alacaklar ve dönem sonu işlemleri
6.Ticari alacaklar ve dönem sonu işlemleri
7.Stoklar ve dönem sonu işlemleri
8.Stoklar ve dönem sonu işlemleri
9.Ara sınav
10.Duran varlıklar ve dönem sonu işlemleri
11.Yabancı kaynaklar ve dönem sonu işlemleri
12.Özkaynaklar ve dönem sonu işlemleri
13.Gelir ve giderlere ilişkin ve dönem sonu işlemleri
14.Bilanço ve gelir tablosunun hazırlanması
15.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma21428
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma3927
Toplam100