Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İKT279 Kent Tarihi 927001 2 3 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
kentin ortaya çıkışı ve gelişimi hakkında bilgi vermek
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Ahmet MUTLU
Öğrenme Çıktıları
  1. Uygarlık tarihinde kentin öneminini bilir.
  2. Kentin ortaya çıkışıyla insanlık tarihinde meydana gelen değişimler hakkında fikir yürütebilir.
  3. İlk kentlerin işlevleri ile çağdaş kentlerin işlevlerini karşılaştırabilir.
  4. Kentleşme sorunlarını bilir ve yorumlayabilir
  5. Kentleşme-yönetim ilişkisini kurabilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Öğrenci ders öncesi hazırlık yapar.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Lewis Mumford (2007), Tarih Boyunca Kent, Ayrıntı Yay., İstanbul.Ahmet Mutlu (2011), Kentli Hakları, Çizgi Kitabevi, Konya.Ruşen Keleş (2012), Kentleşme Politikası, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara.Murray Bookchin (1999), Kentsiz Kentleşme, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
1. Kent, uygarlık ve kültür ilişkisi2. Kent nedir?3. Kentlerin Özellikleri ve sınıflandırılması4. Kentlerin ortaya çıkışıyla ilgili kuramlar5. İlk yerleşim biçimleri6. Tarım devrimi ve ilk köyler7. İlk kentler (Mezopotamya, Mısır, Eski Yunan)8. İlk kentler (Roma, Ortaçağ, Asya)9. Türklerde ve Anadolu'da ilk kentler10. Sanayi kenti11. Kentleşme nedir?12. Kentleşmenin nedenleri13. Kentleşme-Kalkınma İlişkisi14. Çağdaş kentleşme biçimleri (metropolitan kent, küresel kent, akıllı kent)
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Kent, kültür ve uygarlık ilişkisi
2.Kent nedir?
3.Kentlerin özellikleri ve sınıflandırılmaları
4.Kentlerin ortaya çıkışıyla ilgili kuramlar
5.İlk yerleşim biçimleri
6.Tarım devrimi ve ilk kentler
7.İlk kentler (Mezopotamya, Mısır, Eski Yunan)
8.İlk kentler (Roma, Ortaçağ, Asya)
9.Arasınav
10.Sanayi venti ve Kentleşme
11.Kentleşme nedenleri, kentleşme-kalkınma ilişkisi
12.Çağdaş kentleşme biçimler (metropol kent) küresel kent)
13.Çağdaş kentleşme biçimler (küresel kentler, akıllı kentler)
14.Yııl sonu sınavı
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav190
Derse Katılım35
Tartışma35
Toplam120
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12222
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12424
Ev Ödevi5210
Toplam100