Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İKT281 İşletme Finansmanı I 927001 2 3 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
İşletmelerde kısa vadeli finansal politikaların işleyişini öğretmektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler : İşletmelerin kısa vadeli finansal politikaların amaç ve içeriği hakkında bilgi sahibi olurlar.
  2. Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler : İşletmelerin mali tablolarındaki verileri likidite, karlılık, aktivite ve kaldıraç gibi çeşitli açılardan analiz edebilirler.
  3. Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler : İşletmelerin kısa vadeli yatırım ve finansman politikalarını belirleyebilir, değerlendirebilir ve yeniden yapılandırabilirler.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ana Kitaplar:
1-Aydın, N. Başar, M. ve Coşkun, M., 2014; Finansal Yönetim, Detay Yayıncılık, Ankara.
2- Okka, O., 2010;Finansal Yönetim Teori ve Çözümlü Problemler, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
3-Dağlı, H., 2009; Finansal Yönetim, Derya Kitabevi, Trabzon.
Yardımcı Kitaplar:
1-Brigham, E.F. and Ehrhardt, M. C., 2013; Financial Management: Theory&Practice, Cengage, USA.
2-Brooks, R. M., 2012; Financial Management:Core Concepts, Prentice Hall, USA.
3-Titman, S. J., Martin, J. D. and Keown, A. J., 2010; Financial Management: Principles and Applications, Prentice Hall, USA.
4-Ceylan, A. ve Korkmaz, T., 2013; Finansal Yönetim, Ekin Basım Yayın, Bursa.
5- Akgüç, Ö., 2010; Finansal Yönetim, Avcıol Basım-Yayım, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Temel kavramlar, paranın zaman değeri, finansal analiz, finansal planlama ve bütçeleme, başabaş ve kaldıraç analizleri, çalışma sermayesi yönetimi ve analizi, nakit yönetimi ve analizi, alacakların yönetimi ve analizi, stokların yönetimi ve analizi, kısa vadeli finansman kaynakları ve maliyetleri
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Temel Kavramlar
2.Nakit Akışları
3.Paranın Zaman Değeri, Basit ve Bileşik Faiz, Anüite Hesaplamaları
4.Finansal Analiz; Oran Analizi
5.Dikey Analiz;Trend Analizi
6.Finansal Planlama, Bütçeleme, Nakit Bütçesi, Proforma Finansal Tablolar
7.Başabaş Analizi, Faaliyet ve Finansal Başabaş Noktaları, Faaliyet ve Finansal Kaldıraç Dereceleri
8.Çalışma Sermayesi Yönetimi ve Analizi
9.Ara Sınav
10.Nakit Yönetimi ve Analizi
11.Alacak Yönetimi ve Analizi
12.Stok Yönetimi ve Analizi
13.Kısa vadeli finansman; maliyet, ticari krediler; tahakkuklar ve müşteri avansları
14.Kısa vadeli banka kredileri, menkul kıymetler, diğer kısa vadeli kaynaklar
15.Dönem Sonu Sınavı
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü717
Problem Çözümü717
Soru-Yanıt7214
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma7214
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma7214
Toplam100