Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İKT270 Siyaset Bilimi II 927001 2 4 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı siyaset biliminin tanımına yönelik farklı yaklaşımları ortaya koymak ve kavram ve kuramların somut siyasal kurum ve süreçlereuygulamak
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Fatih Cagatay Cengiz
Öğrenme Çıktıları
  1. Demokrasi ve İnsan Hakları gibi konuların Siyaset Bilimi içindeki yerini ve önemini anlatır.
  2. Siyasi Partiler ve Seçim sistemlerini analiz eder.
  3. Kamuoyu ve baskı grupları, sivil toplum kuruluşları gibi aktörleri analiz eder.
  4. Bürokrasi ve Kamu yönetimi reformu gibi konulara giriş yapar.
  5. Siyasetin küresel ve yerel boyutunu analiz eder.
  6. Siyasal kültür, yönetim biçimi, siyasal aktörler ve devlet arasındaki ilişkileri anlatır.
  7. Milletler ve Milliyetçilik çeşitlerini analiz eder.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
- Mümtaz’er Türköne (ed.), Siyaset, (2. Baskı.) Lotus Yay., 2005.
- Esat Çam, Siyaset Bilimine Giriş (6. Basım), Der Yayınları, İST., 1999.
- Münci Kapani, Politika Bilimine Giriş (13. Basım), Bilgi Yayınevi, ANK., 2001.
- Ahmet Taner Kışlalı, Siyaset Bilimi (9. Basım), İmge Kitabevi, ANK., 2002.
- W. Phillips Shively, Power & Choice: An Introduction to Political Science (8th ed.) McGraw-Hill,
2002.
-Andrew Heywood, Siyaset, Ankara, Adres Yayınlar,
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bu derste demokrasi, insan hakları, siyasi partiler, seçimler, ulus üstü ve ulus altı siyaset, sivil toplum kuruluşları, kamuoyu ve bürokrasi ele alınacak konseptlerden bazılarını oluşturacaktır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Demokrasi; Tanım, tarihselgelişim,
2.Demokrasi Modelleri, Uygulamada Demokrasi
3.Siyasal İletişim, Siyasal Dil ve Propaganda
4.siyasal partiler ve parti çeşitleri
5.Seçim Sistemleri, temsilde adalet, yönetimde istikrar
6.Sivil Toplum, Siyasi Kültür,
7. Kamuoyu ve Baskı grupları,
8.Seçkinler ve Aydınlar
9.Bürokrasi ve Sorunları
10.Modernite-postmodernite ve siyaset bilimi
11.Arasınav
12. İnsan Hakları
13.Küresel Siyaset
14.Milletler ve Milliyetçilik
15.GenelTekrar
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Quiz133
Derse Katılım10330
Tartışma5210
Bireysel Çalışma10110
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma10110
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Okuma515
Toplam100