Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İKT278 İşletme Finansmanı II 927001 2 4 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
İşletmenin uzun vadeli yatırım ve finansman kararlarını değerlendirmeye, analiz etmeye yönelik bilgiler vermektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler : Sermaye bütçelemesinin amacı ve süreci ile ilgili bilgi sahibi olurlar.
  2. Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler : Uzun vadeli yatırım projelerini farklı yöntemlerle değerlendirebilirler.
  3. Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler : Uzun vadeli yatırım projelerinin finansman politikaları ile ilgili bilgi sahibi olurlar.
  4. Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler : İşletmenin uzun vadeli optimal yatırım ve finansman politikalarını planlayabilirler.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ana Kitaplar:
1-Aydın, N. Başar, M. ve Coşkun, M., 2014; Finansal Yönetim, Detay Yayıncılık, Ankara.
2-Okka, O., 2010;Finansal Yönetim Teori ve Çözümlü Problemler, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
3-Dağlı, H., 2009; Finansal Yönetim, Derya Kitabevi, Trabzon.
Yardımcı Kitaplar:
1-Brigham, E.F. and Ehrhardt, M. C., 2013; Financial Management: Theory&Practice, Cengage, USA.
2-Brooks, R. M., 2012; Financial Management:Core Concepts, Prentice Hall, USA.
3-Titman, S. J., Martin, J. D. and Keown, A. J., 2010; Financial Management: Principles and Applications, Prentice Hall, USA.
4-Ceylan, A. ve Korkmaz, T., 2013; Finansal Yönetim, Ekin Basım Yayın, Bursa.
5-Akgüç, Ö., 2010; Finansal Yönetim, Avcıol Basım-Yayım, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Sermaye bütçelemesi ve yatırım kararları, Fon akım tablolarının düzenlenmesi, riskli projelerin değerlendirilmesi, sermaye maliyeti, sermaye yapısı ve bu yapının oluşumuyla ilgili kararlar, uzun vadeli yabancı kaynaklar, tahvil, orta vadeli yabancı kaynaklar, özsermaye ve kar dağıtım kararları
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Sermaye bütçelemesi ve yatırım kararlarıyla ilgili genel açıklamalar ve temel kavramlar
2.Yatırım projelerinin değerlendirilmesi. Paranın zaman değerini dikkate almayan yöntemler: Basit karlılık oranı yöntemi, ortalama karlılık oranı yöntemi ve geri ödeme süresi yöntemi.
3.Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde paranın zaman değerini dikkate alan yöntemler: Net bugünkü değer yöntemi, karlılık endeksi( net bugünkü değer oranı) yöntemi ve bu yöntemlerin değerlendirilmesi
4.İç karlılık(verim) oranı yöntemi, İç karlılık oranı yöntemi ile net bugünkü değer yönteminin birlikte değerlendirilmesi.
5.Ekonomik ömürleri farklı olan yatırım projelerinin değerlendirilmesi
6.Enflasyonist ortamda yatırım projelerinin değerlendirilmesi
7.Riskli yatırım projelerinin değerlendirilmesiyle ilgili genel kavramlar Risk belirleme yöntemleri.
8.Duyarlılık analizinde riskin ölçülmesi: İndirgenmiş nakit akışları yöntemi. Olasılık analizinde riskin ölçülmesi: Riske göre düzeltilmiş iskonto oranı yöntemi, belirlilik eşitliği yaklaşımı.
9.Ara Sınav
10.Beklenen net bugünkü değer yöntemi, beklenen net nakit akışları yöntemi ve karar ağacı yöntemi.
11.Sermaye maliyeti; Yabancı kaynakların maliyeti ve öz sermaye maliyeti; Ortalama sermaye maliyeti ve marjinal sermaye maliyeti.
12.Sermaye yapısı ve yapının oluşumuyla ilgili kararlar. Faaliyet geliri yaklaşımı, net faaliyet geliri yaklaşımı, geleneksel yaklaşım ve Modigliani Miller yaklaşımı. En uygun sermaye yapısının seçiminde faiz ve vergiden önceki kar - hisse başına gelir yaklaşımı.
13.Orta vadeli finansman kaynakları: orta vadeli banka kredileri, rotatif kredi, taksitli donatım kredisi, forfaiting, leasing. Uzun vadeli finansman kaynakları: Banka kredileri,tahvil ve tahvilin çeşitleri, hisse senedi.
14.Firmalarda kar dağıtım kararları
15.Dönem Sonu Sınavı
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Soru-Yanıt7214
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma7321
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma7321
Toplam100