Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İKT355 İnsan Kaynakları Yönetimi 927001 3 5 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
dersin amacı, insan kaynakları yönetimi uygulamalarını öğrencilere öğretmek ve işletme öğrencilerinin bir İK uzmanı olmasını sağlamaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Tuba BEKİŞ
Öğrenme Çıktıları
  1. İnsan kaynakları planlamasını açıklayabilecektir.
  2. İnsan kaynağı bulma ve seçme sürecini açıklayabilecektir.
  3. Performans değerlemesini açıklayabilecektir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Öğrenciler, konu ile ilgili olarak örnek olay analizi yapmalıdırlar.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
* Prof.Dr.Dursun Bingöl, İnsan Kaynakları Yönetimi, Arıkan Yayıncılık, İstanbul.
* Prof.Dr.Öznur Yüksel, İnsan Kaynakları Yönetimi, Gazi Kitabevi, Ankara.
* Prof.Dr.Cavide Uyargil, İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Yayıncılık, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
İnsan Kaynakları Yönetimi'nin 9 uygulaması bulunmaktadır. Dersin içeriğini bu uygulamalar ve uygulamalarla ilgili örnek olaylar oluşturmaktadır. Bu uygulamalar İK planlaması, işe alma, eğitim, performans değerleme, ücretlendirme, ödüllendirme, kariyer planlama, işçi sağlığı ve güvenliği, sendika ile ilişkiler ve toplu sözleşme ve personel yönetimi'dir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.İnsan Kaynakları Yönetimi: Genel Tanım
2.İK planlaması
3.İşe alma
4.Eğitim
5.Performans Değerleme
6.Ücretlendirme
7.Kariyer Planlama
8.İşçi Sağlığı ve Güvenliği
9.Sendika ile İlişkiler ve Toplu İş Sözleşmesi
10.Vize
11.Personel Yönetimi
12.İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi
13.Örnek olay 1-2
14.Örnek olay 3-4
15.Final sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav160
Quiz110
Derse Katılım110
Uygulama/Pratik110
Örnek Vaka İncelemesi110
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı170
Quiz00
Proje Hazırlama110
Proje Sunma110
Proje Tasarımı/Yönetimi110
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11414
Final Sınavı11414
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü14456
Seminer155
Ev Ödevi155
Toplam136