Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İKT375 İnsan hak ve Özgürlüleri 927001 3 5 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
insan hakları ve kamu özgürlükleri kavramlarının;-“insan”, “toplum”, “devlet”, “hukuk”, “siyaset” alt başlıkları çerçevesinde tartışılarak incelenmesi-tarihsel gelişimlerinin, düşünsel kökenlerinin saptanması,-modern yapılarının analizi-ulusal ve uluslararası boyutta nasıl ele alındıklarının tanıtılması-Türkiye'deki gelişimlerinin ayrıntılı incelenmesi-üretilen çözüm yollarının değerlendirilmesi
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. hukuk ve siyaset arasında ilişki kurabilmesi
  2. devlet teorileri ve hak kavramı ile ilgili tartışmalar çerçevesinde düşünce üretebilmesi
  3. -insan hakları ve kamu özgürlükleri kavramlarının kökenlerini ve modern yapılarını analiz edebilmesi
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Temel Kaynak: Ahmet Mumcu-Elif Küzeci, İnsan Hakları ve Kamu ÖzgürlükleriÖnerilen Kaynaklar: Mehmed Akad, Genel Kamu Hukuku; Münci Kapani, Kamu Hürriyetleri; Münci Kapani, Politika Bilimine Giriş; Mehmet Semih Gemalmaz, Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bu dersin konusu, uluslararası belgelerde düzenlenen insan haklarının yine uluslararası organlar aracılığıyla yorumlanıp uygulanmak suretiyle korunmalarıdır. İnsan Hakları Hukuku'nun temel tartışma konuları ve yöntemleri incelenecektir. Bu bağlamda, öncelikle ‘hakların ihlali' kavramına ilişkin kuramsal yaklaşımlar ele alınacaktır. Ayrıca bu derste, İnsan Hakları Hukukuna ilişkin temel sözleşmeler, belgeler ve uluslararası antlaşma metinleri incelenerek, evrensel nitelikteki bu normların ulusal hukuk cephesindeki uygulamalar ile etkileşimi ortaya konulacaktır. Son olarak da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları analiz edilecektir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.-Giriş, sınıf programının açıklanması, kitap önerileri-Konunun önemi ve sınırları-Temel kavramlara kısaca değinme (hukuk ve siyaset, kamu özgürlükleri, insan hakları)
2.-İnsan hakları ile kamu özgürlüklerinin tarihsel ve düşünsel kökenlerine giriş-İlk Çağ, Ortaçağ ve Yeniçağ'daki gelişim
3.-İnsan hakları ve kamu özgürlüklerinin uygulama alanına geçirilmeye başlanması-Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluşu, Fransız İhtilali-19. yüzyıl anayasa hareketleri-Sosyal haklar kavramına geçiş
4.-İnsan haklarının uluslararası alanda ilk önemli uygulamaları (köleliğin kaldırılması, savaşlarıninsanileştirilmesi çabaları)-20. yüzyılda insan hakları ve özgürlükleri: Birinci Dünya Savaşı
5.-20. yüzyılda insan hakları ve özgürlükleri konusuna devam: İkinci Dünya Savaşı ve sonrası-BM Örgütü'nün kuruluşu ve çalışmaları-Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yapısı
6.-Avrupa'da insan hakları ve özgürlükleri konusunda diğer çalışmalar-Avrupa dışında insan hakları konusundaki bölgesel çalışmalar-İnsan hakları ile kamu özgürlüklerinin modern yapısına giriş
7.İlgili uluslararası belgeler ve anayasal düzenlemeler ışığında modern toplumlarda insan hakları ve kamuözgürlükleri kavramı
8.Ara Sinav
9.-Türkiye'de insan hakları ve kamu özgürlüklerinin tarihsel gelişimine giriş-İslamiyet’in kabulünden önceki ve İslamiyet dönemindeki gelişim-Tanzimat ve sonrası
10.-1980’e kadar yeni Türk devleti-1921, 1924 ve 1961 Anayasaları
11.İnsan hakları ve kamu özgürlükleri açısından 1921, 1924 ve 1961 Anayasalarının karşılaştırmalı olarakincelenmesi
12.-İnsan hakları ve kamu özgürlüklerinin Türkiye’de geçirdiği son değişiklikler-İnsan hakları ile kamu özgürlüklerini düzenleyen iç hukuk ve uluslararası hukuk kaynakları-1982 Anayasasının temel yapısı
13.1982 Anayasasına göre Türkiye’de insan hakları ve kamu özgürlükleri
14.-İnsanın bedeni üzerindeki hakkı, eşitlik, kişinin maddi ve manevi varlığını geliştirme hakkı-Kişisel özgürlükler/haklar, siyasal özgürlükler/haklar, sosyal ve ekonomik özgürlükler/haklar
15.-İnsan hakları ve kamu özgürlüklerinin sınırlanması-İnsan hakları ve kamu özgürlüklerinin güvenceleri
16.Final Sinavi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Quiz224
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü21530
Problem Çözümü21530
Tartışma15115
Toplam125