Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İKT377 Din Siyaset ve Toplum 927001 3 5 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Modern toplumlarda dinin yeri ve toplumsal dönüşümlerin dinsel yapı ve pratiklere etkisi hakkında bilgilenmesi ve eleştirel düşünebilmesini sağlamak
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. İlhan Aksoy
Öğrenme Çıktıları
  1. Din ve siyaset alanında güncel tartışmaları kavrar
  2. Kimlik politikalarının uluslararası ilişkilerdeki rolünü izah eder
  3. Uluslararası ilişkilerde dinin rolünü değerlendirir
  4. Azınlık sorunlarının ortaya çıkışıyla ilgili bilgi edinir
  5. Modern toplumlarda siyaset ve dinsel hayata etkide bulunan süreçleri analiz eder
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Martin, D. 2005. On secularization: Toward a General Theory. LondonCharles Taylor, ‘Modes of Secularism’, in Secularism and its Critics, ed. by Rajeev Bhargava,Delhi et al, 1998Talal Asad and his Interlocutors, ed. by David Scott and Charles Hirschkind, Stanford 2006Aziz Al-Azmeh, ‘The Religious and the Secular in Contemporary Arab Life’, in, Islams and Modernities, 2nd edition, ed. Aziz Al-Azmeh, Verso Books, 1996
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders, din ve siyaset sosyolojisinin önemli tartışmalarından biri olan sekülerleşme sürecini klasik ve modern yaklaşımlar çerçevesinde ele almaktadır. Klasik sosyal kuramların işaret ettiği sekülerleşme sürecinde bir gerileme mi yaşandığı, yoksa sekülerleşme sürecinde derinleşme eğilimi mi yaşandığı temel tartışma temalarından birini oluşturmaktadır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dersin amacı, konusu, işleniş biçimi, zorunlu okumalar ve öğrencilerin bu dersle ilgili yerine getirmesi gereken sorumluluklara dair bilgi verilmesi
2.Klasik Yaklaşımlar: Modernleşme ve Din
3.Modern Toplumda Din ve Siyaset
4.Farklı Sekülerleşme Örüntüleri
5.Batı Toplumlarında Sekülerleşme
6.Müslüman Toplumlarda Din ve Siyaset
7.ARA SINAV
8.Dinsel Hareketler ve Post-seküler toplum
9.Ülke İncelemeleri-1
10.Ülke İncelemeleri-2
11.Ülke İncelemeleri-3
12.Ülke İncelemeleri-4
13.Genel Değerlendirme ve Sonuç
14.FİNAL
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Tartışma717
Soru-Yanıt717
Rapor Hazırlama2510
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma7535
Toplam124