Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İKT453 Finansal Piyasalar ve Kurumlar 927001 4 7 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerin finansal piyasalar ve finansal kurumlar ile ilgili temel kavram ve teorileri öğrenerek günümüz finans dünyasındaki temel çerçeveyi anlamalarını sağlamak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. İdris VARICI
Öğrenme Çıktıları
  1. Finansal kurumları ve finansal piyasaları tanımlayabilme
  2. Bir ekonominin sağlıklı işlemesini sağlamak için finansal piyasaların önemini kavrayabilme
  3. Finansal kurumların fonksiyonlarını tanımlayabilme ve ekonomideki rollerini analiz edebilme
  4. Merkez bankalarının finans piyasalarındaki rolünü analiz edilebilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
İker Parasız (2007). Finansal Kurumlar ve Piyasalar. Bursa: Ezgi Kitabevi.Metin Coşkun (2010). Para ve Sermaye Piyasaları. Ankara: Detay Yayıncılık. Mishkin Frederick, (2011). Finansal Piyasalar Kurumlar, Teknikler ve Araçlar. İstanbul: Bilim Teknik Yayınevi.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Finansal piyasaların temel fonksiyonları, para ve sermaye piyasaları arasındaki ilişkiler, temel finansal kurumlar ve güncel finansal konulara değinilecektir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Finansal Piyasa Kavramı ve Finansal Piyasalar
2.Finansal Varlıklar, Özellikleri, Fonksiyonları
3.Finansal Piyasalarda Piyasa Katılımcıları
4.Para Piyasası Yapısı ve Fonksiyonları
5.Sermaye Piyasası Yapısı ve Fonksiyonları
6.Para ve Sermaye Piyasası Arasındaki İlişkiler
7.Risk Kavramı ve Finansal Piyasalardaki Risk Türleri
8.Küreselleşme ve Kriz
9.Ara Sınav
10.Merkez Bankacılığı ve Para Politikası Araçları
11.Bankacılık Sistemi ve Özel Finans Kurumları
12.Türev Piyasalar
13.Uluslararası Finansal Piyasalar ve Finansal Sistemler
14.Sonuç ve Değerlendirme
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Tartışma1010100
Örnek Vaka İncelemesi3721
Toplam125