Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İKT471 Uluslararası İlişkiler 927001 4 7 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerin Uluslararası İlişkiler disipliniyle tanışmasını sağlamak ve uluslararasında gerçekleşen politik, ekonomik ve kültürel ilişkilerin bilimsel analizini yapabilmeleri için gerekli alt yapıyı oluşturmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. İlhan AKSOY
Öğrenme Çıktıları
  1. 1-Uluslararası İlişkiler’in olgusal, kurumsal, bilimsel ve ideolojik boyutlarını anlama
  2. 2-Uluslararası ilişkilerin temel bilgilerine sahip olma
  3. 3-Modern Uluslararası Sistemin yapısal ve süreçsel özelliklerini anlama
  4. 4-Uluslararası politikada etkili olan başlıca araçları ve aktörleri kavrama
  5. 5-Uluslararası politikayı etkileyen faktörleri kavrama
  6. 6-Güncel uluslararsı gelişmeleri analiz edebiecek akademik alt yapıya sahip olma.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Tayyar Arı, Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika, Bursa: MKM Yayınları, 2008.
Faruk Sönmezoğlu, Uluslararası Politika ve Dış Politika Analizi, İstanbul: Filiz Kitabevi, 2005.
Haydar Çakmak (Der.) Uluslararası İlişkiler: Giriş, Kavram ve Teoriler, Ankara, Platin Yayınları, 2006.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Uluslararası iliskilerin kavramsal çerçevesi; uluslararası düzen kavramı, uluslararası iliskiler ve dıs politika,diplomasi türleri, uluslararası iliskilerde devletler gibi aktörler, uluslararası aktörler, uluslarüstü gruplar, uluslarüstü kuruluslar ve .uluslar üstü güçler, uluslararası toplumu olusturan unsurlar, devlet ve hükümet-dısı kuruluslar, uluslararası çatısmaların sınıflandırılması, müzakere ve kuvvet kullanımı, diplomasi, uluslararası hukukun imkanları, isbirliği ve bütünlesme, uluslararası politik kararlarda merkez sorunu.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Derse Giriş Bilgileri
2.Uluslararası İlişkilerin Tanımı, Tarifi, Doğuşu ve Gelişimi
3.Uluslararası İlişkilerin Coğrafyası ve Demografisi
4.Uluslararası İlişkilerin Aktörleri
5.Uluslararası İlişkilerin Kapsamı ve Kavramları
6.Uluslararası Politika Yaklaşımları
7.Uluslararası Politikanın Unsurları ve Araçları
8.Uluslararası Politikanın Kurumları
9.Modern Uluslararası Sistemin Süreci
10.Küreselleşme
11.Uluslararası Güvenlik, Silahlanma, Çatışmalar
12.Uluslarararası Örgütler
13.Uluslararası Hukuk, Adalet, Etik
14.Uluslararası Ekonomi Politik
15.Bazı Güncel Uluslararsı Gelişmelerin Analizi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Quiz122
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma4520
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Okuma3515
Ev Ödevi3515
Toplam128