Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İKT430 Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar 927001 4 8 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerin uluslararası iktisadi ilişkileri anlayıp yorumlayabilmeleri için gerekli teorik ve uygulamalı bilgileri tartışma ortamı içerisinde değişik bakış açılarından anlamalarını sağlamak
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Günümüz küresel krizi ve para sistemi oluşturma çabalarını anlayabilir
  2. 2008 Küresel krizi ve dünya ekonomisindeki farklı gelişmekte olan ülke politikaları karşılaştırılır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Klasik İktisat, Keynesyen İktisat, Krizler
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1. Klasik İktisat ya da Ekonomi Politik 1776-1870
2.1873 Dünya İktisadi Krizi ve Klasik iktisadın Sorgulanması
3.1929 Dünya Krizi ve Keynesçi İktisadın Doğuşu
4.1973-1976 Krizi ve Neoliberalizmin Doğuşu
5. Neoliberal iktisat ve heterodoks iktisat anlayışı
6. Dünya Ekonomisi ve Neoliberal iktisat anlayışı
7. Para ve Küresel Kriz
8. Ara sınav haftası
9. Kapitalizmin doğuşu ve sanayi devrimi
10. İki dünya Savaşı Dönemine ekonomi politik bakış
11.ABD hegemonyası ve daha öncekilerle karşılaştırılması
12. karşılaştırmalı olarak kalkınma sorunsalı
13. Tarım Politikaları karşılaştırması
14. Tartışma, analiz ve değerlendirmeler
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Okuma14343
Toplam125