Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İKT470 Vergi Hukuku 927001 4 8 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Vergi hukuku hakkında genel bilgi verilmesi, vergi ve vergi hukuku kavramı, vergi hukukunun amacı, özellikleri konularının öğrenci tarafından kavranılması, vergi hukukuna ilişkin konularda analiz yapma ve sorun çözmenin öğrenilmesi
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Metin SAĞLAM
Öğrenme Çıktıları
  1. Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etme ve temel hukuk bilgilerine sahip olma
  2. Vergi ve vergi sorumlusunun yükümlülüklerini kavramış ve Türk Vergi Sistemi konusunda bilgi sahibi olma
  3. Vergilendirme sürecini öğrenir.
  4. Vergi denetimi hakkında bilgi sahibi olur.
  5. Vergi uyuşmazlıklarının çözümü hakkında bilgi sahibi olur.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1-Erdoğan Öner, Vergi Hukuku, 6. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2015.
2-Nurettin Bilici, Vergi Hukuku, 36. Baskı, Savaş Yayınevi, Ankara 2015.
3-Sadık Kırbaş, Vergi Hukuku, 17. Baskı, Siyasal Kitabevi, Ankara 2006.
4-Şükrü Kızılot, Doğan Şenyüz, Metin Taş, Recai Dönmez, Vergi Hukuku, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara, 2006
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Vergi hukuku temel kavramlar, vergi hukukunun kaynakları, kanunların uygulanması ve yorumu, vergilendirme süreci ve denetimi, mükellefin hakları ve ödevleri, vergi uyuşmazlıklarının idari ve yargısal çözümü.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Vergi, hukuk ve vergi hukuku kavramları, vergi hukukunun kapsamı ve niteliği, bölümleri,
2.Vergi hukukunun kaynakları, vergi kanunlarının uygulanması, yorum türleri
3. Vergilendirmeye ilişkin temel kavramlar, Verginin unsurları, verginin tarafları
4.Mükellefin hakları ve ödevleri
5.Vergi denetimi
6.Vergi hukukunda süreler ve hesaplanması
7.Zamanaşımı
8.Ara sınav
9.Vergilendirme işlemleri, verginin tarhı, verginin tebliği, verginin tahakkuku, vergi borcunun sona ermesi,
10.Vergi suç ve cezaları
11.Vergi uyuşmazlıklarının idari çözüm yolları
12.Vergi uyuşmazlıklarının yargı aşamasında çözümlenmesi
13.Vergi yargılamasında delil ve ispat
14.Vergi alacağının zorla tahsili
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bütünleme Sınavı111
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma31030
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
Toplam125