Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İKT474 Ticaret Hukuku 927001 4 8 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencileri ticari faaliyetlerle ilgili yasal düzenlemeler hakkında bilgilendirmektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
ilgili öğretim üyesi
Öğrenme Çıktıları
  1. Ticari işletme hukukuna ilişkin temel kavramlar hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olması
  2. Genel ilke ve kavramları kullanabilme, somut olaylara uygulayabilme yeteneğine sahip olma
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Doç.Dr. Mustafa ÇEKER, Ticari İşletme Hukuku, Orion Yayınevi, Ankara 2006.
Doç.Dr. Mustafa ÇEKER, Kıymetli Evrak Hukuku, Orion Yayınevi, Ankara 2007.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Ticaret hukuku hakkında genel bilgi, ticari işletme kavramı, ticari işletmenin devri, ticari işler ve tabi olduğu hükümler, tacir ve tacir olmanın sonuçları, ticaret sicili ve ticaret ünvanı, markalar, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, tacire tabi tacir yardımcıları, tacire tabi olmayan tacir yardımcıları, kıymetli evrak tanımı, kavramı ve unsurları, kıymetli evrakta savunma, kambiyo senetleri, poliçe ve bono, örnek olay uygulamaları.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Ticari İşletme
2.Ticari İş ve Tabi Oldukları Hükümler
3.Tacir ve Tacir Sıfatının Sonuçları
4.Tacir ve Tacir Sıfatının Sonuçları
5.Ticaret Sicili ve Ticari Davalar
6.Ticaret Ünvanı, İşletme Adı ve Marka
7.Haksız Rekabet
8.arasınav
9.Bağımlı Tacir Yardımcıları
10.Bağımsız Tacir Yardımcıları
11.Adi Ortaklık Tanımı ve Unsurları
12.Kolektif ve Komandit Ortaklık Tanım ve Unsurları
13.Anonim Ortaklık Tanım ve Unsurları
14.Kıymetli Evrak Tanım, Özellikleri ve Sınıflandırılması
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Tartışma4416
Örnek Vaka İncelemesi4416
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma7428
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma7321
Toplam125