Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SYB224 Hentbol 927001 2 4 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenciler; hentbol branşına ilişkin oyun kural ve yönetmelik bilgisine sahip olacak, temel teknik ve taktik kavramların uygun kullanımı hakkında gözlemsel ve uygulama becerisini edinmiş olacaklardır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Salon hentbolu oyun kural bilgisini müsabaka formatında uygulayabilme
  2. Hentbol için Türkiye Hentbol Federasyonu’nca belirlenen yönetmelikler çerçevesinde transfer, lisans tescil işlemlerini yapabilme
  3. Temel teknik becerilerini uygulayabilme
  4. Grup taktiği davranışlarını bilme ve uygulama yapabilme
  5. Takım taktiği ve yönetimi bilgisini uygulayabilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.THF Oyun kuralları ve Sicil – Lisans Yönetmeliği
2.Sevim, Y.; Hentbol Teknik-Taktik, Nobel Yayınevi, Ankara, 2002
3.Taşkıran,Y.,Demirdizen,A.,Çetin,E.,Hentbolde Temel Eğitim,Yayıncı Yayınları,Kocaeli,2002
4.Taşkıran,Y.,Hentbolda Performans, Bağırgan Yayımevi,Ankara,1997
5.Buamberger,J, Hentbol Oynayarak Öğrenme Daha İyi Oynama, Bağırgan Yayınevi,Ankara,1998
6.Urartu,Ü.,Hentbol Teknik-Taktik-Kondisyon,İnkılap Yayınevi,İstanbul,1984
7.Ertem,N.,Hentbol,Kardelen Ofset,Ankara,1997
8.Çeliksoy, M.A, Hentbol Teori Ve Pratiği, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları,1996
9.Dorak, F. Hentbolde Bireysel Hücum Ve Savunma. İzmir: bilim ofset 1994
10.Bağırgan, T. Hentbolde Antrenman, Ankara: Set Ofset,1990
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Oyun kuralları Oyun sahası Bireysel hücum davranışları Bireysel Savunma davranışları Grup Hücumu – Savunması Takım Hücumu – Savunması
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Hentbol'ün Tanımı- Tarihçesi- Kısa Oyun ve Saha Bilgileri
2.Pas atma-tutma
3.Pas Çeşitleri. Temel pas-Sıçrayarak pas
4.Pas Çeşitleri. Bilek pası-alttan pas- ense pası- özel paslar
5.Kale Atışları. Temel Atışlar Sıçrayarak Atışlar
6.Top Sürme ve Tip
7.Ara sınav
8.Aldatmalar. Topsuz aldatmalar-Top ile aldatmalar
9.Bireysel Savunma- Kaleci
10.Gurup Hücumu
11.Gurup Savunması
12.Takım Hücumu
13.Takım Savunması,Sicil-Lisans-Transfer Yönetmelikleri
14.Final sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma21242
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma25250
Toplam150