Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SYB322 Seçmeli III (İdare Hukuku) 927001 3 6 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Eldeki kaynakların (İnsan gücü, para, zaman, malzeme, sevk ve idare gibi) en verimli biçimde kullanılma usullerini bulmaktır. Okullar, toplum hizmet veren kuruluş merkezleri, spor ve egzersiz merkezleri ya da spor kulüpleri gibi organizasyonların izleyeceği yolu iyi planlayabilmeyi, önlerine koydukları hedeflere ulaşabilmelerini, yöneticilerin işlerini iyi tasarlayabilmelerini sağlamaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Yönetim ve Spor Yönetiminin temel kavramlarını kavrayabilme
  2. Yönetim alanında bilgi sahibi olmanın spor yöneticisi için neden önemli olduğunu bilmeli
  3. Çağdaş spor yönetimiyle ilgili konular hakkında bilgi sahibi olma
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Fişek, K. ,Spor Yönetimi, Ankara Üni. Siyasal bil. Fak. Yayınları, Ank.1980 Krotee,M.L-Bucher,C.A, Spor Yönetimi,Beyaz Yayınları,2007 Demirci N. ,Sporda Yönetim Teşkilatlanma ve Organizasyonlar, Milli Eği.Basımevi, Ank. 1986 Sunay H. , Spor Yönetimi, Gazi yayınevi, Ank.2009 Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Kanun Tüzük ve Yönetmelikleri
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Yönetim kavramı ve önemi, Spor yönetimi kavramı, amacı, unsurları, Türk spor yönetiminin tarihsel gelişimi, Türk spor yönetiminin mevcut durumu, sorunları ve öneriler, Türkiye ve bazı Avrupa ülkelerinde spor yönetimi,Spor Politikası,Spor Mevzuatı
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Yönetim kavramı Yönetim ve yönetim biliminin tarihi süreç içinde gelişimi
2.Yönetimin tanımı,amacı ve süreçleri
3.Yönetin önemi ve görevleri
4.Spor yönetimi kavramı Profesyonel çalışma alanı olarak spor yönetimi Profesyonel hazırlık alanı olarak spor yönetimi
5.Spor yönetiminin unsurları Spor yönetiminin özellikleri
6.Türk Spor Yönetiminin tarihsel gelişimi Eski Türklerde spor Osmanlı Türklerinde Spor
7.Ara sınav
8.Sporda örgütlenme ve 1923 öncesi himayeciliğe yönelik dönem İstanbul Futbol Birliği Olimpiyat Komitesi İstanbul Futbol Kulüpleri Ligi Cuma Ligi
9.Türkiye İdman Cemiyeti İttifakı Türk Spor Kurumu
10.Türk Spor Yönetiminin Mevcut Durumu, Sorunları ve Öneriler
11.Dönem projesi sunumları
12.Türkiye ve bazı Avrupa Ülkelerinde Spor Yönetimi
13.Spor Politikası Uluslar arası Spor Politikası Türk Spor Politikası
14.Spor Mevzuatı Uluslararası Spor Mevzuatı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma30130
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma40140
Toplam100